Επικαιρότητα Ελλάδα

ΚΤΕΟ – εντατικοποίηση ελέγχων στα παλαιότερα οχήματα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις για την εντατικοποίηση ελέγχων σε παλαιότερης τεχνολογίας οχήματα, δράση που θα βοηθήσει στην καλύτερη συντήρηση των οχημάτων, αλλά και στην ταχύτερη ανανέωση του στόλου των παλιών αυτοκινήτων.

Το εθνικό σύστημα για την υποχρεωτική περιοδική τεχνική επιθεώρηση οχημάτων μέσω των Κέντρων Τεχνικής Επιθεώρησης Οχημάτων (ΚΤΕΟ) εισήχθη στη δεκαετία του 1980 ενώ στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014 (L 127/51) έχει εκδοθεί η απόφαση σχετικά με την περιοδική τεχνική επιθεώρηση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, ετησίως ή ανά διετία ανάλογα με την κατηγορία τους. Η σωστή και συστηματική συντήρηση των οχημάτων σχετίζεται με τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών ρύπων. Όλα τα οχήματα υποχρεούνται σε ετήσια βάση να υποβάλλονται σε διαδικασία δοκιμής για τις εκπομπές καυσαερίων τους και στη συνέχεια λαμβάνουν κάρτα ελέγχου καυσαερίων από τα KTEO ή από πιστοποιημένα καταστήματα επισκευής οχημάτων.

Υπάρχουν σε εξέλιξη συζητήσεις για την εντατικοποίηση των ελέγχων των εκπομπών ρύπων σε παλαιότερης τεχνολογίας αυτοκίνητα, κάτι που θα βοηθούσε στην καλύτερη συντήρηση των οχημάτων αυτών αλλά και την ταχύτερη ανανέωση του στόλου. Τα μέτρα αυτά εξετάζονται και θα εξειδικευτούν στο πλαίσιο εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Αθήνα.


Πηγή: Σχέδιο Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας


 

 

Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο νικητής του Ράλλυ Τουρκίας;

Επιλογές
Ψηφοφορία

Τιμές - Τεχνικά

 

Κατηγορία άρθρου