Επικαιρότητα Κόσμος

Fiat Chrysler Automobiles: θετική πορεία το 2018

Τα αποτελέσματα της FCA για το 2018 ήταν εξαιρετικά θετικά, με τον όμιλο να παρουσιάζει στοιχεία ρεκόρ σε ένα σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων του.

 

Παράλληλα η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και η ενδυνάμωση των συνεργιών με άλλες εταιρείες ενίσχυσε τη δυναμική της εταιρείας. Παράδειγμα αποτελεί η συνεχώς μεγαλύτερη συνεργασία με την εταιρεία Waymo, η οποία καθιστά τον όμιλο FCA ως μία από τις πλέον ισχυρές δυνάμεις στο χώρο της αυτόνομης οδήγησης.

Η Fiat Chrysler Automobiles ανακοίνωσε στοιχεία ρεκόρ για το 2018. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων έφτασαν τα 7,3 δις. με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα στην περιοχή NAFTA (αύξηση 8,6%). Το Προσαρμοσμένο Καθαρό Κέρδος αυξήθηκε κατά 34% στα 5 δις., ενώ το Καθαρό Κέρδος αυξήθηκε κατά 3% φτάνοντας τα 3,6 δις. Τέλος βελτιώθηκε η θετική καθαρή ταμιακή θέση του ομίλου στα 1.9 δις.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της FCA για το 2018 περιλαμβάνουν: Την αύξηση των πωλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 102 χιλιάδες μονάδες, φτάνοντας συνολικά τα 4.842.000 οχήματα. Την αύξηση των καθαρών εσόδων σε ποσοστό 4%, φτάνοντας τα 115,4 δις. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων έφτασαν τα 7,3 δις (+3%) και το λειτουργικό κέρδος το 6,3%. Το Προσαρμοσμένο Καθαρό Κέρδος το οποίο αυξήθηκε κατά 34% στα 5 δις. και το Καθαρό Κέρδος που έφτασε τα 3,6 δις. με αύξηση 3%. Τη θετική καθαρή ταμιακή θέση των 1,9 δις., σε αντίθεση με την αρνητική καθαρή ταμειακή θέση των 2,4 δις. τον Δεκέμβριο του 2017. Τέλος, στο τελευταίο τρίμηνο του έτους ο οίκος Fitch αναβάθμισε τη βαθμολογία της FCA από τη βαθμίδα «ΒΒ» σε «ΒΒΒ-»._Δελτίο Τύπου

 

Τιμές - Τεχνικά

 

Κατηγορία άρθρου