top icon
Περιβάλλον

Η Nissan ανακοινώνει το πρώτο πλάνο βιωσιμότητας με ορίζοντα το 2022

Η Nissan ανακοίνωσε το Nissan Sustainability 2022, ένα στρατηγικό πλάνο για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες της εταιρείας, την ενίσχυση της ποικιλομορφίας, της εταιρικής ενσωμάτωσης όπως και της διακυβέρνησης, σύμφωνα με το ενδιάμεσο πρόγραμμα Nissan M.O.V.E., έως το 2022.

Είναι η πρώτη φορά που η Nissan ανακοινώνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βιωσιμότητας, το Nissan Sustainability 2022, το οποίο συγκεντρώνει όλες τις πτυχές των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών πρωτοβουλιών της, με μια ενιαία προσέγγιση.

Το σχέδιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το συνεχιζόμενο πρόγραμμα Nissan Green της εταιρείας, το οποίο ξεκίνησε το FY2001 με μακροπρόθεσμο όραμα προς το 2050. Το Nissan Sustainability 2022 θα εξασφαλίσει ότι η εταιρεία βρίσκεται στο σωστό δρόμο για την επίτευξη των τιθέμενων στόχων, καθώς πλησιάζει στη μέση χρονική διάρκεια του προγράμματος, διευρύνοντας τη νοοτροπία περί αειφορίας στην εταιρεία και συμπεριλαμβάνοντας  την ποικιλομορφία και την εταιρική ενσωμάτωση, καθώς και την ισχυρότερη διακυβέρνηση.

«Το Nissan Sustainability 2022 είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τους μεσοπρόθεσμους στόχους μας για σταθερή ανάπτυξη και πλεύση στην εξέλιξη της τεχνολογίας της αυτοκινητοβιομηχανίας», δήλωσε ο Hitoshi Kawaguchi, ανώτερος αντιπρόεδρος της Nissan και γενικός διευθυντής αειφορίας. «Πιστεύουμε ότι η βιώσιμη κινητικότητα θα συμβάλει στην επίτευξη ενός κόσμου με μηδενικές εκπομπές και μηδενικά θανατηφόρα ατυχήματα. Το σχέδιό μας, επιπλέον ενισχυμένο από τις προσπάθειές μας να είμαστε μια πραγματικά διαφορετική και χωρίς αποκλεισμούς εταιρεία, θα συμβάλλει σημαντικά σε αυτή την πορεία».

Το σχέδιο είναι οργανωμένο γύρω από ένα περιβαλλοντικό, κοινωνικό και διακυβερνητικό πλαίσιο (ESG),  με κριτήρια που χρησιμοποιούνται συνήθως από επενδυτές που παρακολουθούν τη δημιουργία αξίας σε μια επιχείρηση.

Περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες

Η τέταρτη γενιά του προγράμματος Nissan Green θα αποτελέσει βασικό στοιχείο του σχεδίου αειφορίας, το οποίο θα επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της εξάρτησης  πόρων, της ποιότητας του αέρα και της λειψυδρίας.

Βασικοί στόχοι και πρωτοβουλίες  του προγράμματος περιλαμβάνουν:

 1. Μείωση των εκπομπών CO2 από τα νέα οχήματα κατά 40% έως το FY2022, σε σύγκριση με τα επίπεδα του FY2000, επιτεύξιμο εν μέρει από την αύξηση της ηλεκτροκίνησης . Η Nissan, ως ηγέτιδα στην αγορά  ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, στοχεύει σε ετήσιες πωλήσεις 1 εκατομμυρίου οχημάτων μέχρι το τέλος του FY2022, που είναι ηλεκτρικά ή έχουν ηλεκτροκινητήρες. Επίσης  θα προωθήσει την ανάπτυξη συστημάτων V2X (vehicle-to-everything) παγκοσμίως, για βελτιωμένη διαχείριση της ενέργειας.
 2. Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την παραγωγή και τις εταιρικές δραστηριότητες κατά 30% έως το FY2022, σε σύγκριση με τα επίπεδα της χρήσης του FY2005, επιτεύξιμο εν μέρει από τις δραστηριότητες NESCO (Energy Saving Collaboration)
 3. Μείωση της χρήσης νέων υλικών στο 70% έως το FY2022, επιτεύξιμο εν μέρει με την προώθηση της κυκλικής οικονομίας των επαναχρησιμοποιούμενων και ανακυκλωμένων μπαταριών ιόντων λιθίου, που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρικά οχήματα.
 4. Μείωση των ρευστών οργανικών ενώσεων στις διαδικασίες παραγωγής οχημάτων και,
 5. Μείωση της πρόσληψης νερού ανά μονάδα στην παγκόσμια παραγωγή κατά 21% έως το FY2022, σε σύγκριση με το FY2020.

Κοινωνικές πρωτοβουλίες

Η Nissan έχει από καιρό θεωρήσει ότι η οδηγική ασφάλεια και η εταιρική φιλανθρωπία αποτελούν θεμελιώδη χαρακτηριστικά των κοινωνικών πρωτοβουλιών της. Το νέο σχέδιο αειφορίας θα στηριχτεί σε αυτές τις δεσμεύσεις, εστιάζοντας ταυτόχρονα στην ποικιλομορφία και την εταιρική ενσωμάτωση.

Οι πρωτοβουλίες στους τομείς αυτούς περιλαμβάνουν:

 1. Καθορισμό του απώτερου στόχου μείωσης των θανάτων με οχήματα Nissan στο μηδέν, που επιτυγχάνεται εν μέρει με την προώθηση της αυξημένης ασφάλειας των οχημάτων με πιο αυτόνομα συστήματα, όπως το ProPILOT, που θα προσφέρεται σε 20 οχήματα σε 20 αγορές έως το τέλος του 2022 και,
 2. Αύξηση του ποσοστού των γυναικών διευθυντών στο 16% παγκοσμίως και στο 13% στην Ιαπωνία μέχρι την 1η Απριλίου 2023, επιτεύξιμο εν μέρει με την παροχή κατάρτισης για την ποικιλομορφία και την ενσωμάτωση σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, καθώς και με  την προαιρετική εφαρμογή πολιτικών ευέλικτης και εξ αποστάσεως εργασίας.

Πρωτοβουλίες διακυβέρνησης

Το Nissan Sustainability 2022 περιλαμβάνει επίσης τη βελτίωση της διακυβέρνησης της εταιρείας,  μέσω αναθεωρημένων συστημάτων συμμόρφωσης.

Η Nissan έχει εφαρμόσει ένα σύστημα “τριών γραμμών άμυνας”, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη συνέχεια και συνέπεια στη διαχείριση συμμόρφωσης και στους συναφείς ελέγχους.

Περαιτέρω δράσεις περιλαμβάνουν:

 1. Συνεπής επικοινωνία σχετικά με τα μηνύματα συμμόρφωσης στο χώρο εργασίας.
 2. Σύστημα διαχείρισης συμμόρφωσης που έχει δημιουργηθεί και παρακολουθείται από μια ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων.
 3. Δημιουργία λειτουργίας παρακολούθησης εσωτερικού ελέγχου.
 4. Διορισμός ανεξάρτητων, πλήρους αφοσίωσης,  περιφερειακών στελεχών,  αρμόδιων για την συμμόρφωση, που  θα αποτελέσουν τη βασική γραμμή υποστήριξης  σε περιφερειακό επίπεδο.
 5. Προώθηση ευκαιριών για την έκφραση των απόψεων των εργαζομένων, καθώς  και για θέματα που δεν εμπίπτουν στη συμμόρφωση και  που πρέπει να επιλυθούν με αποτελεσματικό τρόπο,  μέσω του συστήματος  SpeakUp της Nissan και,
 6. Ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης με ανεξάρτητους διευθυντές που θα  αποτελούν το ένα τρίτο του διοικητικού συμβουλίου.

Δελτίο Τύπου

Ακολουθήστε το 4troxoi στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα!

ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ