Επαγγελματικά Νέα

Παράταση ισχύος για τις άδειες άσκησης επαγγέλματος των οδικών μεταφορέων

Παρατείνεται μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2020 η ισχύς όλων των αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού.

Πιο συγκεκριμένα, παρατείνεται ως και τις 31 Ιουλίου 2020 η ισχύς των αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών, των οποίων η λήξη βρισκόταν εντός του χρονικού διαστήματος από τις 16 Μαρτίου ως και τις 31 Ιουλίου 2020. Παράλληλα, παρατείνονται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020 οι προθεσμίες που έχουν οριστεί από τις υπηρεσίες Μεταφορών, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναστολής ή ανάκλησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα.

Τιμές - Τεχνικά

 

Κατηγορία άρθρου