Επικαιρότητα Κόσμος

Green NCAP: Νέοι καιροί, νέα ήθη

Ο Green NCAP εγκαινιάζει τον πρώτο γύρο των αποτελεσμάτων του αποτελώντας εφεξής ένα χρήσιμο για όλους «εργαλείο» για την αξιολόγηση και προώθηση των πράσινων αυτοκινήτων. Σε πρώτη φάση, 11 αυτοκίνητα έχουν ήδη βαθμολογηθεί σύμφωνα μ’ ένα νέο και άκρως απαιτητικό καθεστώς δοκιμών που εξετάζει το χάσμα μεταξύ των προδιαγραφών των κατασκευαστών και της πραγματικής απόδοσης των οχημάτων τους.

Ο Green NCAP είναι, τρόπον τινά, μία νέα κοινοπραξία, ή διαφορετικά, ένας νέος θεσμός αξιολόγησης οχημάτων που αποτελείται από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, περιβαλλοντικές ενώσεις και αυτοκινητικά club, έως ομάδες καταναλωτών και πανεπιστήμια, που φιλοξενούνται κάτω από την ίδια στέγη υποστηριζόμενα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Νέων Αυτοκινήτων - το γνωστό EuroNCAP (European New Car Assessment Programme). Σκοπός του είναι να προωθήσει τα αυτοκίνητα που είναι λιγότερο ρυπογόνα και πιο αποδοτικά από πλευράς καυσίμων και ενέργειας παρέχοντας στους καταναλωτές φερέγγυες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των αυτοκινήτων σε δοκιμές που υπερβαίνουν τις νομοθετικές απαιτήσεις και προδιαγραφές.

Δείτε στη συνέχεια το σχετικό βιντεο:

Με τα μέλη και τα ανεξάρτητα εργαστήρια δοκιμών να βρίσκονται σε 8 ευρωπαϊκές χώρες, ο Green NCAP αποτελεί ένα φιλόδοξο εγχείρημα που θα παρακινήσει τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να εξελίξουν αυτοκίνητα με πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας που χρησιμοποιούν. Προς το παρόν, ο Green NCAP λαμβάνει υπόψη του μόνο την ενέργεια που χρησιμοποιείται κατά την οδήγηση (tank-to-wheel), αλλά με την πάροδο του χρόνου, θα εξεταστεί η παραπάνω παράμετρος στο σύνολο του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του οχήματος, αλλά και εκείνης που απαιτείται για την απόσυρση και ανακύκλωση των τμημάτων του.

Μέχρι τώρα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελούν για  τους καταναλωτές την πιο «πράσινη επιλογή» αποτελώντας την καθαρότερη και πιο αποτελεσματική λύση που είναι διαθέσιμη σήμερα. Ωστόσο, ο Green NCAP θα συμπεριλάβει πολύ σύντομα στην αξιολόγησή του παραμέτρους που σχετίζονται με την αυτονομία αλλά και το ενεργειακό αποτύπωμα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του οχήματος - κάτι που μπορεί να κλείσει την ψαλίδα ανάμεσα στα ηλεκτρικά οχήματα και εκείνα που κινούνται με ορυκτά καύσιμα.

Ποια αυτοκίνητα επιλέγονται προς αξιολόγηση

Ο Green NCAP στοχεύει στην αξιολόγηση όσο το δυνατόν περισσότερων αυτοκινήτων καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα οχημάτων. Για τις δοκιμές που σχετίζονται με τις εκπομπές, ο οργανισμός χρησιμοποιεί «στρωμένα» αυτοκίνητα, ιδανικά με μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα στο οδόμετρό τους, για να εξασφαλιστεί, για παράδειγμα, ότι οι βαλβίδες εξαγωγής κλείνουν σωστά αλλά και ότι ο καταλύτης λειτουργεί αποτελεσματικά. Επί του παρόντος, η Green NCAP χρησιμοποιεί αυτοκίνητα ενοικίασης ως δοκιμαστικά οχήματα - ο Green NCAP δεν δοκιμάζει οχήματα από τους κατασκευαστές οχημάτων για να είναι σίγουρος ότι δεν έχουν παραποιηθεί τα συστήματα περιορισμού των εκπομπών τους.

Που γίνονται οι εργαστηριακές μετρήσεις

Τα αυτοκίνητα δοκιμάζονται σε ένα από τα ανεξάρτητα εργαστήρια του Green NCAP. Τα εργαστήρια αυτά δεν ανήκουν στους κατασκευαστές οχημάτων, αλλά σε οργανισμούς, όπως αυτοκινητιστικές οργανώσεις και λέσχες και πανεπιστήμια. Ο Green NCAP έχει εξασφαλίσει ότι όλα αυτά τα εργαστήρια παρέχουν ισοδύναμα αποτελέσματα, ώστε να γίνει πραγματική σύγκριση μεταξύ των αυτοκινήτων που δοκιμάζονται σε αυτά. Τα εργαστήρια βρίσκονται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Ισπανία, η Ελβετία, η Αυστρία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ολλανδία.

Τι περιλαμβάνουν οι εργαστηριακές μετρήσεις

Στις εργαστηριακές δοκιμές, ένα αυτοκίνητο τοποθετείται στο δυναμόμετρο (rolling road) και οδηγείται πάνω στα ράουλά του σύμφωνα μ’ ένα προκαθορισμένο κύκλο δοκιμών. Κατά τη διάρκεια αυτών, συλλέγονται τα καυσαέρια, τα οποία αναλύονται στο τέλος για τον προσδιορισμό της ποσότητας εκπομπών ρύπων, σωματιδίων και αερίων θερμοκηπίου. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως το δυναμόμετρο μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να προσομοιώνει την αντίσταση που ένα αυτοκίνητο θα «βίωνε» στην οδήγηση σε πραγματικό κόσμο.

Στον πυρήνα των εργαστηριακών δοκιμών του Green NCAP βρίσκεται ο παγκόσμιος εναρμονισμένος κύκλος δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTC), ο οποίος εισήχθη το 2017 ως μια παγκόσμια διαδικασία δοκιμών. Το WLTC αντικατέστησε τον παλαιό κύκλο δοκιμών NEDC (Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης) ο οποίος είχε χρησιμοποιηθεί για περίπου 40 χρόνια. Ο κύκλος οδήγησης WLTC χωρίζεται σε τέσσερα μέρη (low, medium, high, extra-high), τα οποία αφορούν διαφορετικούς τύπους χρήσης, με μεγάλη ποικιλία συμπεριφοράς οδήγησης και καταστάσεις - κάθε τμήμα αντιπροσωπεύει διαφορετικές φάσεις, όπως την οδήγηση σε πόλεις ή αστικές περιοχές με διακύμανση των ταχυτήτων του οχήματος και διαφορετικούς χρόνους επιτάχυνσης και φρεναρίσματος.

Οι εργαστηριακές δοκιμές του Green NCAP βασίζονται στη διαδικασία δοκιμής WLTC, αλλά με πιο ρεαλιστικές οριακές συνθήκες. Όλες οι δοκιμές εκτελούνται με θερμοκρασία περιβάλλοντος περίπου 14 °C, η οποία είναι πολύ πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επιπλέον, το ίδιο το αυτοκίνητο «ταιριάζει» περισσότερο στον πραγματικό κόσμο, με τη δοκιμή να γίνεται με ένα «ρεαλιστικό ωφέλιμο φορτίο» και την ενεργοποίηση επιμέρους συστημάτων, όπως οι προβολείς και ο κλιματισμός.

Ο Green NCAP αξιολογεί επίσης και την αποτελεσματικότητα του συστήματος μετεπεξεργασίας των καυσαερίων του οχήματος. Έτσι, ελέγχεται ότι τα συστήματα αυτά λειτουργούν αποτελεσματικά σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών και όχι μόνο σε μία καθορισμένη δοκιμή. Για να αξιολογηθεί αυτό, η δοκιμή εκτελείται αρκετές φορές με διαφορετικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα η κρύα εκκίνηση και εκκίνηση του κινητήρα σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας.

Δοκιμές στο δρόμο

Εκτός από τις δοκιμές που διεξάγονται στο εργαστήριο, ο Green NCAP διενεργεί αξιολογήσεις σε πραγματικές συνθήκες, κατά τη διάρκεια των οποίων συλλέγονται δείγματα από τις εκπομπές που «εξάγονται» από την εξάτμιση. Η βάση αυτής της δοκιμής είναι το πρωτόκολλο RDE (Real Driving Emissions), που εισήχθη το 2018 σε μια προσπάθεια μείωσης του χάσματος μεταξύ των τιμών των εκπομπών που μετρήθηκαν στο εργαστήριο και εκείνων που εκπέμπονται στον πραγματικό κόσμο. Έτσι, γίνονται δοκιμές σε υψόμετρο από 0 έως 1.300 μ., (αντί για 0 έως 700 μ. του RDE) και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -7 °C και 35 °C, αντί από 0 °C έως 30 °C.

Η διαδικασία δοκιμών χωρίζεται σε τρία μέρη, τα οποία αντιπροσωπεύουν την οδήγηση σε αστικό και επαρχιακό δίκτυο καθώς και σε αυτοκινητόδρομο, με τα καυσαέρια να συλλέγονται από την εξαγωγή με ένα φορητό σύστημα μέτρησης των εκπομπών (PEMS), το οποίο είναι προσαρτημένο στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Οι μετρούμενες εκπομπές ρύπων είναι οι εξής: NOx, CO και PN (αριθμός σωματιδίων). Στο εγγύς μέλλον θα συμπεριληφθούν και οι εκπομπές υδρογονανθράκων με τη χρήση του PEMS.

«Αντίσταση» κατά την οδήγηση

Η «αντίσταση οδήγησης» είναι ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας για την πράσινη αξιολόγηση των οχημάτων που θα προστεθεί στο μέλλον λαμβάνοντας υπόψη του τη μάζα του οχήματος, την αεροδυναμική αντίσταση κατά την κίνηση του οχήματος και την αντίσταση που αφορά στο συνδυασμό των απωλειών από το σύστημα μετάδοσης και την κύλιση των ελαστικών.

Βαθμολογία από 0 έως 5 αστέρια

Ο Green NCAP χρησιμοποιεί το γνώριμο σύστημα αξιολόγησης με αστέρια.

5 αστέρια: Συνολικά εξαιρετικές επιδόσεις, με πολύ χαμηλή κατανάλωση καυσίμου ή ενέργειας και εκπομπές. Πλούσιος εξοπλισμός με τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών και εξοικονόμησης καυσίμων ή ενέργειας.

4 αστέρια: Συνολικά καλές περιβαλλοντικές επιδόσεις. Ο εξοπλισμός μείωσης εκπομπών και οι τεχνολογίες εξοικονόμησης καυσίμων είναι εξίσου καλές.

3 αστέρια: Μέση έως καλή συνολική απόδοση, με «κανονική» τεχνολογία μείωσης των εκπομπών και εξοικονόμησης καυσίμων, που δεν ξεπερνά τους ανταγωνιστές.

2 αστέρια: Μέτρια συνολική περιβαλλοντική απόδοση χωρίς τεχνολογίες μείωση των εκπομπών ή/και εξοικονόμησης καυσίμων, με περιθώρια βελτίωσης.

1 αστέρι: Οριακά αποδεκτές περιβαλλοντικές επιδόσεις που αναδεικνύουν συμβιβασμούς σε θέματα εκπ0μπών. Το μείγμα των περιβαλλοντικών επιδόσεων αφήνει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

0 αστέρια: Οι συνολικές περιβαλλοντικές επιδόσεις ικανοποιούν μόνο τα ελάχιστα ρυθμιστικά πρότυπα. Πιθανώς ο εξοπλισμός να περιλαμβάνει παρωχημένη τεχνολογία μείωσης των εκπομπών ή/και εξοικονόμησης καυσίμων.

Clean Air– Energy Efficiency - Greenhouse Gases

Αυτοί είναι οι τρεις τομείς-δείκτες σύμφωνα με τους οποίους προκύπτουν τα «αστέρια» για κάθε όχημα που υποβάλλεται σε δοκιμή.

Ο δείκτης Clean Air έχει ως μέγιστη βαθμολογία το 10 και αφορά στην απόδοση ενός οχήματος στον περιορισμό των ρυπογόνων εκπομπών. Πρόκειται για αέρια και σωματίδια που εκπέμπονται από την εξαγωγή του κινητήρα, τα οποία είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ένας υψηλός δείκτης δείχνει καλή απόδοση (δηλαδή χαμηλές εκπομπές).

Ο δείκτης Energy Efficiency έχει ως μέγιστη βαθμολογία το 10 και αφορά στην απόδοση με την οποία μετατρέπεται η ενέργεια για να κινήσει το όχημα. Ένας υψηλός δείκτης δείχνει ότι απαιτείται ελάχιστη ενέργεια ανά μονάδα απόστασης, υποδεικνύοντας ένα αποδοτικό όχημα.

Τα αέρια του θερμοκηπίου (Greenhouse Gases) απορροφούν την ανακλώμενη ηλιακή ενέργεια καθιστώντας τη γήινη ατμόσφαιρα πιο ζεστή – αρκετή από αυτή φτάνει στο έδαφος άμεσα, και ένα τμήμα της αντανακλάται από το έδαφος πίσω στο διάστημα. Μερικά όμως αέρια, όταν είναι παρόντα στην ατμόσφαιρα, παγιδεύουν την αντανακλώμενη ενέργεια και την ανακατευθύνουν πίσω στη Γη υπό τη μορφή θερμότητας. Τα αέρια που ευθύνονται για αυτό ονομάζονται αέρια θερμοκηπίου.

Τα πρώτα αποτελέσματα

Τα πρώτα 11 αυτοκίνητα που αξιολογήθηκαν από τον EuroNCAP, είναι τα εξής:

BMW i3 – 5 αστέρια

Οι εκπομπές ρυπογόνων ουσιών είναι φυσικά μηδενικές - έτσι το i3 βαθμολογείται με 10 στο δείκτη Clean Air. Η ενεργειακή απόδοση είναι επίσης πολύ καλή, με κατανάλωση που δεν υπερβαίνει τις 20 kWh/100 χλμ. σε οποιαδήποτε από τις δοκιμές. Σε μια πρόσθετη δοκιμή, η κατανάλωση ενέργειας ήταν μόλις 10,2 kWh/100 χλμ. στο πρόγραμμα ECO PRO +, όπου η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στα 90 χλμ./ώρα.

Hyundai Ioniq – 5 αστέρια

Το Hyundai Ioniq, χρησιμοποιεί κινητήρα 88 kW, ενώ και εδώ οι εκπομπές ρυπογόνων ουσιών είναι μηδενικές - κάτι που εξασφαλίζει στο συγκεκριμένο τομέα τη μέγιστη βαθμολογία. Ομοίως, η κατανάλωση δεν υπερβαίνει τις 20 kWh/100 χλμ. σε οποιαδήποτε από τις δοκιμές, αν και τα τεστ στον αυτοκινητόδρομο ανέδειξαν υψηλές απαιτήσεις σε ενέργεια.

VW Up! GTI – 4 αστέρια

Το Up! GTI εφοδιάζεται μ’ έναν 1.000άρη κινητήρα τούρμπο και είναι εξοπλισμένο με τριοδικό καταλύτη και ένα φίλτρο σωματιδίων βενζίνης για τον έλεγχο εκπομπών ρύπων. Ο δείκτης Clean Air ανέρχεται στο 9.2 δείχνοντας πως οι παραπάνω λύσεις σωστά. Στη δοκιμή αυτοκινητοδρόμου υψηλού φορτίου, ο έλεγχος του μονοξειδίου του άνθρακα απεδείχθη «αδύναμος», όμως  στις υπόλοιπες εργαστηριακές δοκιμές, καθώς και σε εκείνες στο δρόμο, οι εκπομπές ήταν στο σύνολό τους καλές. Η ενεργειακή απόδοση είναι γενικά επαρκής στις εργαστηριακές δοκιμές, αλλά απλώς αποδεκτή στη δοκιμή υψηλού φορτίου.

BMW X1 18D 4x2 – 3 αστέρια

Ο 4κύλινδρος ντίζελ εφοδιάζεται με "παγίδα" NOx, εκτός από τον καταλύτη SCR και φίλτρο σωματιδίων. Αυτά συμβάλλουν στον καλύτερο έλεγχο των εκπομπών ρύπων σε όλες τις δοκιμές, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης στο δρόμο με υψηλό δείκτη φορτίου – έτσι η βαθμολογία του μοντέλου στο δείκτη Clean Air ήταν 9,4. Η X1 στερείται για λίγο της βαθμολογίας τεσσάρων αστέρων, καθώς η επίδοση της στο δείκτη Energy Efficiency ήταν στο 5,8. Τα αποτελέσματα των δοκιμών ενεργειακής απόδοσης είναι, ως επί το πλείστον, επαρκή, με οριακό αποτέλεσμα στη δοκιμή στο δρόμο.

Mercedes A-Class A200 – 3 αστέρια

Το αυτοκίνητο που δοκιμάστηκε εδώ είναι η A200, με τον 1.300άρη κινητήρα προδιαγραφών Euro 6d-temp να χρησιμοποιεί τριοδικό καταλύτη και φίλτρο σωματιδίων. Όλα αυτά λειτουργούν αποτελεσματικά στο δείκτη Clean Air - εξ ου και η βαθμολογία. Ο έλεγχος των εκπομπών ρύπων είναι καλός στις εργαστηριακές δοκιμές, με ορισμένες μέτριες έως επαρκείς επιδόσεις στη δοκιμή στο δρόμο με υψηλότερο φορτίο. Στο δείκτη Energy Efficiency, το αυτοκίνητο επιτυγχάνει βαθμολογία 5,2 στα 10. Η λειτουργία Eco Mode μειώνει την κατανάλωση κατά 9% σε σύγκριση με τα άλλα προγράμματα. Συνολικά, ένα πολύ καθαρό αυτοκίνητο περιορίζεται στα 3 αστέρια έχοντας μία μέση επίδοσης στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost – 2 αστέρια

Το Fiesta δοκιμάζεται εδώ στην τελευταία έκδοση του 1.0L EcoBoost κινητήρα. Αυτή η εκδοχή είναι σύμφωνη με το πρότυπο Euro 6d-temp - το «παρών» δίνει και εδώ ένας τριοδικός καταλύτης και φίλτρο σωματιδίων. Γενικά, οι εκπομπές ρύπων ελέγχονται σωστά με καλά αποτελέσματα για τους υδρογονάνθρακες, τα οξείδια του αζώτου και το μονοξείδιο του άνθρακα. Η απόδοση είναι γενικά μέτρια όσον αφορά τις εκπομπές σωματιδίων και είναι χαμηλή στη δοκιμή στο δρόμο με υψηλό φορτίο - η απόδοση στο δρόμο είναι παρόμοια με εκείνη των εργαστηριακών δοκιμών. Ωστόσο, το φίλτρο σωματιδίων φαίνεται να έχει αρνητική επίδραση στην ενεργειακή απόδοση (Energy Efficiency) και την κατανάλωση καυσίμου. Η μέση κατανάλωση των 7.1 λιτ./100 χλμ. είναι αρκετά υψηλή για έναν κινητήρα αυτού του μεγέθους και τύπου. Συνολικά, ο κινητήρας επιτυγχάνει έναν λογικό συμβιβασμό μεταξύ αποτελεσματικότητας και ελαχιστοποίησης των εκπομπών ρύπων.

Audi A7 Sportback 50 TDI Auto – 1 αστέρι

Το Audi A7 Sportback 50 TDI εξοπλίζεται με έναν πετρελαιοκινητήρα 3,0 λίτρων που παράγει και ζυγίζει πάνω από 2.200 κιλά. Ο κινητήρας του πληρή τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών (Euro 6d-temp), και συνοδεύεται από SCR, “παγίδα” NOx και φίλτρο σωματιδίων. Στις δοκιμές Clean Air, το αυτοκίνητο λειτουργεί γενικά καλά. Οι εκπομπές ρύπων ελέγχονται σωστά, εκτός από τα οξείδια του αζώτου που είναι υψηλά στη δοκιμή υψηλού φορτίου. Ωστόσο, η επόδοση 7.3 στο συγκεκριμένο τομέα θεωρείται ως αξιόπιστο αποτέλεσμα. Ωστόσο, το A7 50 TDI αποσπά βαθμολογία μόλις 2,5 για την ενεργειακή απόδοση (Energy Efficiency) - κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζεται στο ένα αστέρι.

Subaru Outback 2.5 4x4 CVT – 1 αστέρι

Το Subaru Outback δοκιμάζεται εδώ με τον κινητήρα των 2,5 λίτρων και το Lineartronic κιβώτιο - συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων. Το αυτοκίνητο έχει τριοδικό καταλύτη, όχι όμως και φίλτρο σωματιδίων, και συμμορφώνεται με τα τελευταία πρότυπα εκπομπών Euro 6d-temp. Γενικά, ο έλεγχος των ρύπων είναι επαρκής. Εντούτοις, κατά τη δοκιμή με κρύο κινητήρα, οι εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα είναι αυξημένες. Στη δοκιμή υψηλού φορτίου, οι εκπομπές είναι πολύ υψηλές, πιθανώς ως αποτέλεσμα του πλούσιου σε καύσιμο μείγματος. Παρ 'όλα αυτά, το αυτοκίνητο επιτυγχάνει δείκτη Clean Air της τάξης του 6.5. Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης, ωστόσο, είναι μόλις 1,8, και αυτό περιορίζει το αυτοκίνητο στη βαθμολογία του ενός αστεριού. Η κατανάλωση ενέργειας είναι υψηλή σε όλες τις δοκιμές, κυρίως σε εκείνες με υψηλό φορτίο.

Volvo XC40 T5 2.0 4x4 Auto – 1 αστέρι

Το μικρό SUV της Volvo δοκιμάζεται εδώ στην έκδοση T5, με τον βενζινοκινητήρα των 2,0 λίτρων και αυτόματο κιβώτιο. Το αυτοκίνητο έχει τριοδικό καταλύτη και φίλτρο σωματιδίων βενζίνης, και αυτό βοηθά να επιτύχει δείκτη Clean Air της τάξης του 6.8. Στις εργαστηριακές δοκιμές, οι εκπομπές ρύπων είναι γενικά καλά ελεγχόμενες, αλλά η δοκιμή στον αυτοκινητόδρομο με υψηλό φορτίο έχει ως αποτέλεσμα τον κακό έλεγχο των σωματιδίων, περιορίζοντας έτσι την επίδοση στο συγκεκριμένο τομέα. Ωστόσο, η βαθμολογία των αστεριών καθορίζεται από την απόδοση του αυτοκινήτου στον τομέα Energy Efficiency - μόλις 2,3. Η ενεργειακή απόδοση είναι μέτρα στις περισσότερες από τις εργαστηριακές δοκιμές και «φτωχή» στον κύκλο δοκιμών υψηλού φορτίου. Συνολικά, το αυτοκίνητο επιτυγχάνει καλό έλεγχο των εκπομπών ρύπων, αλλά «αποδυναμώνεται» από την κακή ενεργειακή του απόδοση.

Fiat Panda 0,9 TwinAir – 0 αστέρια

Η τρίτη γενιά του Fiat Panda παρουσιάστηκε το 2011 και δοκιμάζεται εδώ στην έκδοση TwinAir. Με τον κυβισμό μόλις στα 875 κ.εκ., ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας είναι εξοπλισμένος μόνο με τριοδικό καταλύτη πληρώντας το πρότυπο Euro 6b. Σε σχέση με τις πιο απαιτητικές διαδικασίες και όρια του Green NCAP, οι εκπομπές σωματιδίων και μονοξειδίου του άνθρακα ήταν υψηλές και το Panda δεν σημείωσε κανένα βαθμό σε καμία από τις δοκιμές του δείκτη Clean Air. Ο έλεγχος των υπολοίπων εκπομπών ρύπων ήταν τουλάχιστον οριακός και ήταν επαρκής ή καλός σε ορισμένους μόνο κύκλους. Το Panda πέτυχε πολύ καλύτερα στο δείκτη της ενεργειακής απόδοσης αποσπώντας βαθμολογία 6,0. Η ενεργειακή απόδοση ήταν επαρκής στις περισσότερες δοκιμές και αποδεκτή στη δοκιμή αυτοκινητοδρόμου με υψηλό φορτίο. Συνολικά, το Panda απογοητεύει με τις υψηλές εκπομπές σωματιδίων και μονοξειδίου του άνθρακα.

VW Golf 1.6 TDI – 0 αστέρια

Το VW Golf δοκιμάζεται εδώ στην έκδοση 1.6 TDI, που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου Euro 6Β όταν δοκιμάζεται χρησιμοποιώντας τον προηγούμενο κύκλο (NEDC) και όχι την προδιαγραφή Euro 6d-temp του κύκλου WLTC. Εξοπλισμένο με “παγίδα” NOx και φίλτρο σωματιδίων, το αυτοκίνητο προσπαθεί να ελέγξει τις εκπομπές NOx, οι οποίες όμως είναι υψηλές σε όλες τις εργαστηριακές δοκιμές και ιδιαίτερα στον αυτοκινητόδρομο με υψηλό φορτίο. Η ενεργειακή απόδοση είναι γενικά επαρκής και, από την άποψη αυτή, το μοντέλο επιτυγχάνει έναν αξιόπιστο δείκτη της τάξης του 6,7. Συνολικά, το Golf 1.6 TDI επιτυγχάνει καλή ενεργειακή απόδοση (Energy Efficiency), εις βάρος όμως των εκπομπών NOx, οι οποίες περιορίζουν το σκορ στο δείκτη Clean Air.

Δείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία αναλυτικά τις βαθμολογίες των 11 αυτοκινήτων

Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο νικητής του Ράλλυ Τουρκίας;

Επιλογές
Ψηφοφορία

Τιμές - Τεχνικά

 

Κατηγορία άρθρου