top icon
Επικαιρότητα

Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος: Συνέντευξη Τύπου

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών, για τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο και το φορολογικό καθεστώς της εισαγωγής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, εκφράζοντας τη δική τους θέση για την αντιπαράθεση που έχει προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων…

Η ανακοίνωση του Συνδέσμου αναφέρει τα κάτωθι:

Τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα είναι πυλώνας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, συντελούν ουσιαστικά στα έσοδα του κράτους, δημιουργούν θέσεις εργασίας και λειτουργούν ανταγωνιστικά προς όφελος του καταναλωτή.

Στην Ελλάδα τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αποτελούσαν παραδοσιακά το 8-9% των συνολικών εισαγωγών. Αυτό στρέβλωνε την αγορά δημιουργούσε μονοπωλιακό καθεστώς και συνέβαινε γιατί η εκάστοτε κυβέρνηση υιοθετούσε πάντοτε νομοθετικά μέτρα υπέρ των 10 εισαγωγικών πανίσχυρων επιχειρηματικών ομίλων, εις βάρος του εισαγόμενου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Ο εξορθολογισμός της αγοράς λειτουργεί πάντα υπέρ των κρατικών εσόδων, της ομαλής ροής της αγοράς και δίνει επιχειρηματικές ευκαιρίες με ίσους όρους σε όσους θέλουν να επενδύσουν στον κλάδο. Το οικονομικό επιτελείο σκέφτεται να δώσει παράταση ούτως ώστε να εξακολουθεί να ισχύει ο υπολογισμός επιβολής του Τ.Τ. κατά την εισαγωγή των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που ίσχυε έως 31-03-2016.

Παρά το γεγονός ότι η κληρονομούμενη από παλαιότερες κυβερνήσεις νομοθετική πρακτική της σύνδεσης του τρόπου υπολογισμού του ΤΤ με την αλλαγή της αντιρρυπαντικής οδηγίας είναι εσφαλμένη, αντικοινοτική, ( δεν συμβαίνει σε καμία χώρα της ΕΕ ), και προκαλεί αθέμιτες στρεβλώσεις στην αγορά του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εμείς συναινούμε στην παράταση του μέτρου. Σημειώνουμε ότι για 8ο συνεχόμενο έτος το καινούριο αυτοκίνητο επιδοτείτε με το μέτρο της απόσυρσης, δημιουργώντας πολύ ευνοϊκό καθεστώς για το καινούριο αυτοκίνητο, εις βάρος του εγχώριου και εισαγόμενου μεταχειρισμένου, της ίδιας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Η θετική κατάληξη του αιτήματός μας για παράταση, θα αποφέρει:

1. Έσοδα για το κράτος περίπου 180 εκ. ευρώ αφού η πρόβλεψη για πωλήσεις εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, βάσει των πωλήσεων του 1ου δίμηνου του 2016, είναι 30,000 αυτοκίνητα με 6,000 ευρώ έσοδα μέσο όρο από ΦΠΑ και Τ.Τ.

2. Θα λειτουργήσει θετικά στην αντιρρύπανση και την οδική ασφάλεια, γιατί θα δώσει την ευκαιρία σε όσους δεν έχουν την δυνατότητα την οικονομική να αγοράσουν καινούριο αυτοκίνητο, να απαλλαγούν από το σαραβαλάκι τους και να αγοράσουν ένα σύγχρονο, ασφαλές, πολύ φιλικότερο προς το περιβάλλον εισαγόμενο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.

3. Δημιουργεί υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών

Όσον αφορά το εγχώριο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, δεν έχασε μερίδιο αγοράς, γιατί τα τελευταία 4 χρόνια παρουσιάζει αύξηση πωλήσεων.

Μεταβιβάσεις εγχώριων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

2010: 406.987

2011: 337.195, -17,15%

2012: 293.662, -12,91%

2013: 313.238, +6,67%

2014: 314.521, +0,41%

2015: 314.544, +0,01%

Δίμηνο Ιαν-Φεβρ. 2015: 45.721

Δίμηνο Ιαν-Φεβρ. 2016: 52.422. +14,7%

Τι ισχύει στην Ευρώπη με βάση την Σ.Λ.Ε.Ε και τις αποφάσεις του Δ.Ε.Κ.

Α) Συνθήκη Λειτουργίας της Ε.Ε. (Σ.Λ.Ε.Ε.) άρθρο 110 (πρώην άρθρο 90 της Σ.Ε.Κ). Κανένα κράτος μέλος δεν επιβάλλει άμεσα ή έμμεσα στα προϊόντα άλλων κρατών μελών εσωτερικούς φόρους οποιασδήποτε φύσεως, ανωτέρους από εκείνους που επιβαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τα ομοειδή εθνικά προϊόντα. Κανένα κράτος μέλος δεν επιβάλλει στα προϊόντα των άλλων κρατών μελών εσωτερικούς φόρους, η φύση των οποίων οδηγεί έμμεσα στην προστασία άλλων προϊόντων.

Απόφαση Δ.Ε.Κ κατά της Ελλάδος 20-09-2007, της υπόθεσης C-74/06

H Ελληνική Δημοκρατία, εφαρμόζοντας για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που εισάγονται στην Ελλάδα από άλλο κράτος μέλος ένα και μόνον κριτήριο απομείωσης, το οποίο βασίζεται αποκλειστικά στην παλαιότητα του αυτοκινήτου, και επιτρέποντας απομείωση 7% για αυτοκίνητα έξι μηνών έως ενός έτους ή 14% για αυτοκίνητα ενός έτους, με συνέπεια ο οφειλόμενος φόρος να υπερβαίνει, έστω και σε ορισμένες περιπτώσεις, το ποσό του εναπομένοντος φόρου που είναι ενσωματωμένος στην αξία των ταξινομημένων στο κράτος αυτό ομοειδών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 90 ΕΚ.

Παραποιημένα Χιλιόμετρα

Η πάγια θέση του ΣΕΕΑΕ είναι, ότι τέτοιου είδους ενέργειες τις καταδικάζουμε και μας βρίσκουν αντίθετους από όπου και αν προέρχονται είτε επίσημες αντιπροσωπείες είτε Dealers δικτύων αντιπροσωπειών είτε ανεξάρτητους εμπόρους, εγχώριων και εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και να επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες. Νόμοι υπάρχουν, να εφαρμοσθούν!

Τι ισχύει στην Ε.Ε. για το συγκεκριμένο θέμα

Ειδικότερα σύμφωνα με την Οδηγία 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου στην παράγραφο 25 αναγράφεται χαρακτηριστικά:

«Η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων θα πρέπει να θεωρείται ως αδίκημα που επισύρει κυρώσεις, δεδομένου ότι η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων μπορεί να έχει εσφαλμένη αξιολόγηση καταλληλότητας των οχημάτων για κυκλοφορίας. Η καταγραφή των διανυθέντων χιλιομέτρων στο Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου και η πρόσβαση του ελεγκτή στις πληροφορίες αυτές θα πρέπει να διευκολύνει την ανίχνευση παραποίησης του μετρητή ή της παρέμβασης. Η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων, μεταξύ των Αρχών των κρατών-μελών».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: Ελάχιστες απαιτήσεις για τον τεχνικό έλεγχο

Άρθρο 8

«Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε για τους σκοπούς του ελέγχου του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, εφόσον υπάρχει μετρητής διανυθέντων χιλιομέτρων, να παρέχονται στους ελεγκτές οι πληροφορίες που περιλήφθησαν στον προηγούμενο τεχνικό έλεγχο αμέσως μόλις αυτές διατίθενται ηλεκτρονικά. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων με σκοπό τη μείωση ή την αλλοίωση της ένδειξης της καταγεγραμμένης από όχημα απόστασης,  η παραποίηση αυτή επισύρει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις που δεν εισάγουν διακρίσεις.»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ακολουθήστε το 4troxoi στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα!

ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ