Ράλλυ Σπριντ Σερρών (Περιφερειακό Κύπελο Β. Ελλάδος)

Ράλλυ Σπριντ Σερρών (Περιφερειακό Κύπελο Β. Ελλάδος)