top icon
Αγώνες

ΑΟΘ – Ερώτημα προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το καταστατικό της ΟΜΑΕ

Ο ΑΟΘ απέστειλε επιστολή – ερώτημα στη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σχετικά με το καταστατικό της ΟΜΑΕ.

Ο Αυτοκινητιστικός Όμιλος Θεσσαλονίκης (ΑΟΘ) επανειλημμένα έχει προσπαθήσει να επικοινωνήσει με την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας (ΟΜΑΕ) για σοβαρά διοικητικά και καταστατικά θέματα και συνήθως έρχεται αντιμέτωπος με τοίχο, αφού ουδείς απαντά. Εκτός από την πρόσφατη “μη απάντηση” στο αίτημά μας να μας κοινοποιήσει η ΟΜΑΕ το έγγραφο που έλαβε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και οδήγησε στην ακύρωση της ΓΣ, το ίδιο συμβαίνει και με το ερώτημα αν η Ομοσπονδία έχει συμμορφωθεί Καταστατικά με τον Νέο Αθλητικό Νόμο.

Επειδή, μετά από έρευνα που έκανε ο νομικός μας σύμβουλος μέχρι και σήμερα 15/12/2022, δεν έχει βρεθεί τροποποιημένο καταστατικό στο Πρωτοδικείο Αθηνών κάτι που θα σημάνει αν δεν γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου την Άρση της Αθλητικής Αναγνώρισης από την Ομοσπονδία με όσα τραγικά αυτό συνεπάγεται, ο ΑΟΘ έστειλε την παρακάτω επιστολή – ερώτημα στη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ. Αθλητισμου.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Διατύπωση ερωτήματος αναφορικά με τη συμμόρφωση της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.) στην από το άρθρο 30 παρ. 1 του Ν. 4726/2020 (όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 151 του Ν.4938/2022) υποχρέωση τροποποίησης του καταστατικού της, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του Ν. 2725/1999.

Κατόπιν ελέγχου που διεξήγε για λογαριασμό του σωματείου μας ο εντεταλμένος νομικός σύμβουλος αυτού στο Τμήμα Σωματείων και Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, προέκυψε ότι μέχρι και σήμερα, 15.12.2022, δεν έχει καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών ουδεμία απολύτως τροποποίηση του ιδρυτικού καταστατικού της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.), το οποίο καταχωρήθηκε την 8η Μαρτίου 2010, με αύξοντα αριθμό 787(ΟΜ).

Δεδομένου μάλιστα ότι την 17η Ιουνίου του τρέχοντος έτους 2022, πραγματοποιήθηκε κατόπιν προσκλήσεως του ΔΣ έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος, με κύριο θέμα ακριβώς την κατά τα ως άνω υποχρεωτική εκ του νόμου τροποποίηση του καταστατικού της, έχει δε παρέλθει έκτοτε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών χωρίς να έχει καταχωρηθεί καμία απολύτως τροποποίηση στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών, εγείρονται εύλογα ερωτηματικά για το τί ακριβώς επιδιώκει η παρούσα διοίκηση της Ο.Μ.Α.Ε., με το να αμελεί συστηματικά και τις στοιχειώδεις ακόμη διοικητικές υποχρεώσεις της.

Θυμίζουμε ότι πρόκειται για αυτήν ακριβώς τη Γενική Συνέλευση, για την οποία δεν τηρήθηκε ούτε στοιχειωδώς η διαδικασία δημοσίευσης της πρόσκλησης και συμμετοχής σε αυτήν των σωματείων με δικαίωμα ψήφου, αιτίες για τις οποίες ζητήσαμε την 1η Ιουλίου 2022 την έκδοση από τον Γ.Γ. Αθλητισμού διαπιστωτικής πράξεως εκπτώσεως των μελών του ΔΣ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 6 του Ν.2725/1999, χωρίς μέχρι σήμερα οι υπηρεσίες σας να έχουν αποφανθεί σχετικά.

Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 1 του Ν.4726/2020, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του Ν.4938/2022, προβλέπεται επί λέξει ότι «Έως την 31η.12.2022, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999», ενώ περαιτέρω, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παραπάνω υποχρέωση, προβλέπεται επί λέξει ότι «Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που, είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του Ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.».

Επειδή είναι προφανές ότι η απραξία και η αδιαφορία της παρούσας διοίκησης της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος και η μέχρι σήμερα αποδεδειγμένη άρνησή της να εκπληρώσει τη νόμιμη υποχρέωση περί τροποποίησης του καταστατικού επί σκοπώ εναρμόνισής του με τον Ν.2725/1999, έχει θέσει την Ομοσπονδία προ του αμέσου και επικείμενου κινδύνου να της αφαιρεθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση, με προφανείς καταστροφικές συνέπειες για τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό,

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
Να μας πληροφορήσετε αν έχει περιέλθει σε γνώση της Υπηρεσίας Σας οποιαδήποτε τροποποίηση του ιδρυτικού καταστατικού της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.), στην οποία να εμπεριέχονται όλες οι εκ των άρθρων 3, 5, 14, 22 και 24 του Ν. 2725/1999 υποχρεωτικώς προβλεπόμενες ρυθμίσεις και, επιπλέον, αναμένουμε τις δικές σας άμεσες ενέργειες για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της Ο.Μ.Α.Ε.

Ακολουθήστε το 4troxoi στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα!

ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ