Επικαιρότητα Ελλάδα

Emobicity - ομάδα εργασίας για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) δημιούργησε την «Emobicity», μια νέα ομάδα εργασίας με στόχο την προώθηση της ηλκετροκίνησης στη χώρα μας.

Μια νέα ομάδα εργασίας, η «Emobicity», δημιουργήθηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), με σκοπό την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Το αντικείμενό της έχει σχέση με την ανάλυση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την ηλεκτροκίνηση, τον εντοπισμό των προβλημάτων εφαρμογής του, την αναζήτηση καλών πρακτικών, καθώς και προτάσεις βελτίωσης στη νομοθεσία για τον εξηλεκτρισμό των Μεταφορών. Στη σύνθεση της ομάδας περιλαμβάνονται εκπρόσωποι των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα μέλη της «Emobicity», είναι ταυτόχρονα και μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής για την «Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης στην Ελληνική επικράτεια», που συστάθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) το 2019. Κατά συνέπεια, το έργο της «Emobicity» ενημερώνει για τα ευρήματά του άμεσα τους καθ ύλην αρμόδιους, στο πλαίσιο της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειριών και καλών πρακτικών.

EMOBICITY

Κρίσιμες πληροφορίες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως προγράμματα επιδοτήσεων απόκτησης ηλεκτρικών οχημάτων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, φορολογικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές, παροχή μη οικονομικών κινήτρων, χαρακτηριστικά λειτουργίας υποδομών φόρτισης, μοντέλα τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος για τη φόρτιση οχημάτων, εξειδίκευση περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, συζητούνται με τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής σε πρώτο χρόνο και αξιοποιούνται, συμβάλλοντας στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

KAPE

Το έργο «Emobicity» –Increase of energy efficiency by Electric MOBIlity in the CITY- συντονίζεται από το ΚΑΠΕ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση–Interreg Europe και από εθνικούς πόρους. Αντικείμενό του είναι η βελτίωση των εθνικών και περιφερειακών πλαισίων πολιτικής σε 5 ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Κροατία, Πορτογαλία, Ρουμανία, & Ελλάδα), με στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.


Δελτίο Τύπου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Τιμές - Τεχνικά

 

Κατηγορία άρθρου