top icon
Ελλάδα

Ο Όμιλος Motor Oil αναπτύσσεται και επενδύει στην επιτάχυνση της πράσινης ανάπτυξης

Ο Όμιλος Motor Oil την τελευταία διετία έχει συνεχή ανάπτυξη και κάνει στοχευμένες επενδύσεις, για την επιτάχυνση της πράσινη μετάβασης.

Με συνέπεια, σταθερότητα και ισχυρά θεμέλια, ο Όμιλος Motor Oil μετασχηματίζεται σε ηγέτη στον τομέα της διαφοροποιημένης ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και κατέχει στρατηγική θέση στο νέο και ταχύτατα εξελισσόμενο ενεργειακό τοπίο.

Παρά τις πολλαπλές μεταβλητές και αλληλεξαρτήσεις  που απαιτεί η ενεργειακή μετάβαση, ο Όμιλος έχει επιτύχει σημαντικά ορόσημα που του επιτρέπουν να ηγείται των προσπαθειών για την εξασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας.

4 πυλώνες, €4 δισ., 4 δρόμοι για ένα ενεργειακά βιώσιμο μέλλον

Ο Όμιλος έχει ήδη αντλήσει €1 δισ. για τον μετασχηματισμό

Μέσα από το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενεργειακής μετάβασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με ορίζοντα το 2030 και συνολικού ύψους €4 δισεκατομμυρίων ο Όμιλος οδηγεί την πράσινη μετάβαση.

Το πρόγραμμα αντικατοπτρίζει τη δέσμευση για συστηματικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και σε νέες βιώσιμες τεχνολογίες που θα μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και θα επιτρέψουν στον Όμιλο την παροχή καινοτόμων λύσεων ενέργειας και κινητικότητας στους πελάτες του.

Οι 4 πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται το πρόγραμμα ενεργειακής μετάβασης θέτουν τις βάσεις για ένα ποικιλόμορφο, πολυενεργειακό χαρτοφυλάκιο:

 1. Κινητικότητα & Retail
 2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 3. Εναλλακτικά καύσιμα & κυκλική οικονομία
 4. Διύλιση Εφοδιασμός & Εμπορία

Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, από τα €4 δισ.:

 • τα €2,5 δισ. θα επενδυθούν για την ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες αποτελούν στρατηγικές επενδύσεις για τον Όμιλο, τα πετροχημικά, τα βιοκαύσιμα, το υδρογόνο και σαφώς την απαλλαγή από τον άνθρακα.
 • Αντίστοιχα, €1,5 δισ. ευρώ θα επενδυθεί για την ενίσχυση των υποδομών και της ανθεκτικότητας του Ομίλου, όπως η συντήρηση των εγκαταστάσεών του, η βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας με έμφαση στα logistics, η ψηφιοποίηση, η αποδοτικότητα.

Ολοκλήρωση Στρατηγικών «Πράσινων» Επενδύσεων σε χρόνο-ρεκόρ

Περίπου €220 εκατ. EBITDA από μη ορυκτές δραστηριότητες

Σε χρόνο ρεκόρ ο Όμιλος ολοκλήρωσε έργα σημαντικής και στρατηγικής σημασίας που ενισχύουν τη θέση του στο ενεργειακό γίγνεσθαι και τον τοποθετούν σε ηγετική θέση στην «κούρσα» του πράσινου μετασχηματισμού.

 • Τριπλασιασμός από το 2021, της λειτουργικής ικανότητας ΑΠΕ από 279 MW σε 837 MW, φτάνοντας πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου για το 2030, που είναι 2,0 GW.
 • Διεύρυνση, κατά τρεις φορές, του EBITDA που αντιστοιχεί σε δραστηριότητες ΑΠΕ εκπληρώνοντας σχεδόν το 45% του στόχου για το 2030, ύψους €250 εκατ.
 • Επέκταση της πλατφόρμας ηλεκτροκίνησης σε μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, αυξάνοντας τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από λιγότερα από 200 το 2021, σε πάνω από 1.000 σήμερα, προχωρώντας σταθερά προς τον στόχο του 2030, που είναι 4.000.

Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ο Όμιλος πραγματοποίησε ~ 220 εκατ. ευρώ EBITDA από μη ορυκτές δραστηριότητες, σε σύγκριση με €32 εκατ. το 2021. Στόχος είναι το 40% του κανονικοποιημένου επαναλαμβανόμενου EBITDA του Ομίλου (normalised recurring Group EBITDA) να προέρχεται από τέτοιες δραστηριότητες έως το 2030.

Περισσότερα από €250 εκατ.
σε επενδύσεις μέσα σε 9 μήνες για ένα βιώσιμο ενεργειακά μέλλον

Ο Όμιλος με προσήλωση συνέχισε τις επενδύσεις και τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με πράσινο χαρακτήρα.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για τον Όμιλο ανήλθαν σε €206 εκατ.

Όσον αφορά στις επενδύσεις του Ομίλου για την περίοδο 01/01 – 30/9/2023 ανήλθαν σε €59 εκατ., οι σημαντικότερες εξ αυτών είναι οι εξής:

 • Ίδρυση της Hellenic Hydrogen, κοινοπρακτικής εταιρείας των Μotor Oil και ΔEH για την ανάπτυξη έργων πράσινου υδρογόνου μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα
 • Ολοκλήρωση της εξαγοράς της Thalis ES SA, μιας εταιρείας ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών υπηρεσιών που ενισχύει την πλατφόρμα κυκλικής οικονομίας της ΜΟΗ
 • Εξαγορά του 75% της εταιρείας UNAGI Α.Ε. από τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, MORE. Έτσι, η MORE (Motor Oil Renewable Energy) αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο σε χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης ηλιακής ενέργειας 1,9 GW.

Όλες οι επενδύσεις και συμμαχίες είναι εξαιρετικά στρατηγικής σημασίας και επιταχύνουν την ολοκλήρωση των φιλόδοξων στόχων που έχει θέσει ο Όμιλος για την πράσινη μετάβασή του.

Motor Oil

H MORE σημαντικός βραχίονας για την πράσινη μετάβαση του Ομίλου

Σήμερα, η MORE διαθέτει ένα σύγχρονο χαρτοφυλάκιο εγκατεστημένης ισχύος 837 MW, το 94% του οποίου είναι μονάδες παραγωγής με βάση την αιολική ενέργεια. Η MORE προμηθεύει το 97% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας βάσει μακροπρόθεσμων τιμολογίων με σταθμισμένη μέση εναπομένουσα διάρκεια ζωής που υπερβαίνει τα 15 έτη και με μέση σταθμισμένη τιμή ισχύος 92 €/MWh.

Η MORE, αδειοδότησε περισσότερα από 450 MW νέων έργων με περιβαλλοντικές άδειες και έλαβε τελικούς όρους σύνδεσης με το δίκτυο για 287 MW.

Κατά τα επόμενα 4 χρόνια, αναμένεται να κατασκευαστούν 311MW νέας λειτουργικής δυναμικότητας στη MORE σε έργα που είναι έτοιμα προς κατασκευή ή έχουν ήδη εξασφαλίσει την τελική σύνδεση με το δίκτυο.

Επιπλέον, η MORE έχει ήδη εξασφαλίσει περιβαλλοντικές άδειες για 895MW αποδιδόμενης ισχύος, η οποία επί του παρόντος θεωρείται ώριμη. Τέλος, κατέχει άδειες παραγωγής για λιγότερο ώριμα έργα που υπερβαίνουν την ισχύ του 1GW.

Πρωτοπόρος και στον τομέα της κυκλικής οικονομίας ο Όμιλος Motor Oil

Ο πυλώνας της κυκλικής οικονομίας είναι στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο όπου και έχει προχωρήσει σε σύναψη σημαντικών συμμαχιών που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη θέση του και τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα.

Σημειώνεται πως οι θυγατρικές LPC, Thalis και Verd που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της κυκλικής οικονομίας, αθροίζουν περίπου €20εκ. ΕBITDA

Με δραστηριότητα στο ενεργειακό προσκήνιο 51 χρόνια, ο Όμιλος έχει αποδείξει ότι γνωρίζει πολύ καλά πώς να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες, με κινητήριες δυνάμεις την υψηλή ανθεκτικότητα, την ικανότητα να αλλάζει, να εκσυγχρονίζει το επιχειρησιακό και λειτουργικό μοντέλο και, πάνω απ’ όλα, με εμπιστοσύνη τους ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται στον πυρήνα όλων των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Υπό αυτό το πρίσμα, για τον Όμιλο Motor Oil η εστίαση σε ένα πολυενεργειακό χαρτοφυλάκιο εξασφαλίζει ότι θα ξεπεραστούν πιθανά εμπόδια στο δρόμο προς την πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας γης, της ενεργειακής υποδομής, της παραγωγικής ικανότητας, της οικονομικής προσιτότητας των καταναλωτών και της διαθεσιμότητας υλικών.

 Motor Oil

Ακολουθήστε το 4troxoi στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα!

ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ