top icon
Κόσμος

Έρευνα βιώσιμης πραγματικότητας από την Goodyear

Η έρευνα βιώσιμης πραγματικότητας της Goodyear αποκαλύπτει ότι οι στόλοι οχημάτων ανταποκρίνονται θετικά στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία του 2019 είχε ως στόχο τη μείωση κατά 90% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον κλάδο των μεταφορών σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, αλλά και οι εκπομπές CO2 των νέων βαρέων φορτηγών, σύμφωνα με τις μετρήσεις του VECTO, θα μειωθούν κατά 15% το 2025 και 30% έως το 2030. Επιπλέον, όλο και περισσότεροι καταναλωτές και επενδυτές επιλέγουν να ανταμείβουν τις εταιρείες που υιοθετούν μια ξεκάθαρη στρατηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Η πρώτη Έρευνα Βιώσιμης Πραγματικότητας της Goodyear για το 2021 είχε ως στόχο να διαπιστώσει τι ενέργειες ακολουθούν επί του παρόντος οι εταίροι στον τομέα των μεταφορών για να μειώσουν το αποτύπωμά άνθρακα και τι σχεδιάζουν να επιτύχουν. Οι απαντήσεις της έρευνας δείχνουν ότι η βιωσιμότητα κατέχει σημαντική θέση για τους διαχειριστές στόλων στον κλάδο των μεταφορών.

Goodyear

Συνοπτικά αποτελέσματα της έρευνας στους ελληνικούς στόλους
Πάρα πολύ σημαντική είναι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα για τους ελληνικούς στόλους καθώς το 97% αναγνωρίζει τη σημασία της βιωσιμότητας σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας. Για να πετύχουν τους στόχους τους, αναφορικά με τη βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων τους, το 51% των στόλων εκπαιδεύουν τους οδηγούς τους σε πρακτικές χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου και το 43% τοποθετούν αναγομωμένα ελαστικά. Επίσης, το 95% των στόλων είναι έστω μερικώς ενημερωμένοι σχετικά με την επερχόμενη περιβαλλοντική νομοθεσία ενώ πιο οικονομικά αποτελεσματικές λύσεις πιθανόν θα αύξαναν το ποσοστό της υιοθέτησης τέτοιων μέτρων από τους στόλους. Τέλος, περίπου το 60% των στόλων θεωρούν την οικονομική βοήθεια & κερδοφορία, μαζί με τις εύκολα εφαρμόσιμες λύσεις, το κλειδί για να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα στις δραστηριότητές τους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
Οι βιώσιμες μεταφορές είναι ψηλά στην λίστα προτεραιοτήτων. Εταιρείες όλων των μεγεθών δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα πια, στο πόσο σημαντική είναι η ενσωμάτωση όλο και περισσότερων περιβαλλοντικών πρακτικών. Τα τρία τέταρτα όλων των ερωτηθέντων αναγνώρισαν τη βιωσιμότητα ως ένα σημαντικό ή πολύ σημαντικό ζήτημα. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η βιωσιμότητα είναι ουσιαστικό μέρος των εταιρικών τους αξιών.

Μέχρι το 2022 4 στους 5 στόλους οχημάτων θα έχουν σαφείς περιβαλλοντικούς στόχους
Στόλοι οχημάτων με πάνω από 500 οχήματα πρωτοστατούν, ενσωματώνοντας στις καθημερινές δραστηριότητές τους μια κουλτούρα που είναι εστιασμένη στο περιβάλλον, με το 70% των μεγαλύτερων στόλων οχημάτων να έχει, επίσης, ξεκάθαρους και σαφείς βιώσιμους στόχους. Μέχρι το φθινόπωρο του 2022, 4 από τους 5 συνολικά στόλους οχημάτων που συμμετείχαν στην έρευνα υποδεικνύουν ότι θα εντάξουν KPI’s βιωσιμότητας, με μια αύξηση της τάξης του 38% σε σύγκριση με το 2021.

Goodyear

Τα πιο δημοφιλή μέτρα και η σημασία των κινήτρων
Μία από τις πιο συνηθισμένες ενέργειες με περιβαλλοντικό προσανατολισμό είναι η ανανέωση των στόλων των οχημάτων, με το 68% των διαχειριστών να ανανεώνουν τον στόλο τους προσφέροντας πιο βιώσιμες επιλογές. Τα εναλλακτικά συστήματα μετάδοσης κίνησης καταγράφουν μεγάλη αύξηση και σε στόλους οχημάτων με περισσότερα από 500 οχήματα, ένα ποσοστό της τάξης του 43% στρέφεται σε οχήματα ηλεκτρικά, υβριδικά ή οχήματα που κινούνται με φυσικό αέριο/LNG.

Το εξήντα τοις εκατό των στόλων οχημάτων χρησιμοποιεί ήδη ελαστικά με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Σε αυτό το πλαίσιο, η Goodyear υποστηρίζει τους κατασκευαστές φορτηγών και τις εταιρείες μεταφορών στις προσπάθειες τους για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Τα ελαστικά Goodyear FUELMAX ENDURANCE, που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, έχουν χαμηλή αντίσταση τριβής/κύλισης και χαρακτηριστικά υψηλής αντοχής που βοηθούν τους στόλους οχημάτων να επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητας, χωρίς να κάνουν τις καθημερινές λειτουργίες τους πιο περίπλοκες.

Για να μειώσουν περαιτέρω το αποτύπωμα άνθρακα, οι στόλοι οχημάτων επιλέγουν την αναγόμωση. Αυτή είναι μια ακόμα λύση για τους στόλους οχημάτων για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα μέσω της επαναχρησιμοποίησης του σκελετού του ελαστικού, της μείωσης των πρώτων υλών, της μείωση των αποβλήτων και αντίστοιχα της χρήση λιγότερης ενέργειας στην παραγωγή. Η αναγόμωση της Goodyear χρησιμοποιεί το ίδιο ποιοτικά πέλματα με τα καινούρια ελαστικά της, προσφέροντας την ίδια υψηλή απόδοση..

Τα πρόσθετα μέτρα για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των στόλων περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση της οδηγικής συμπεριφοράς των οδηγών, μέσα από την ενσωμάτωση τεχνικών που προάγουν την οικολογική οδήγηση. Το πενήντα πέντε τοις εκατό των διαχειριστών στόλων εφαρμόζουν ήδη αυτήν την πρακτική, ενώ ο καθορισμός των στόχων κατανάλωσης καυσίμου είναι κάτι που βρίσκεται, επίσης, σε εξέλιξη.

Από τους στόλους οχημάτων που συμμετείχαν στην έρευνα, το 45% δηλώνει ότι είναι εξοικειωμένο με την επερχόμενη περιβαλλοντική νομοθεσία που θα ισχύει για τον κλάδο των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών κινήτρων και των φορολογικών καθεστώτων, καθώς και άλλων περιοριστικών ρυθμίσεων.

Τα οικονομικά κίνητρα, όπως οι φοροαπαλλαγές αποτελούν βασική προϋπόθεση για το 72% των στόλων οχημάτων που αμφιταλαντεύονται ακόμα. Το ένα τρίτο των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα βλέπουν τη βιωσιμότητα ως τρόπο μείωσης του λειτουργικού κόστους.

Κόστος και πολυπλοκότητα που βάζουν φρένο στην βιώσιμη κινητικότητα
Ο ανασταλτικός παράγοντας για τη λήψη ακόμη περισσότερων ενεργειών βιωσιμότητας είναι το κόστος, πάνω από το 60% των ερωτηθέντων υπέδειξαν ότι ορισμένες λύσεις είναι πολύ ακριβές. Το εβδομήντα εννέα τοις εκατό των στόλων οχημάτων, με περισσότερα από 500 οχήματα, αναφέρει ότι αυτό που θα τους έδινε την απαραίτητη ώθηση να κάνουν μεγαλύτερες βελτιώσεις είναι τυχόν οικονομικά κίνητρα.

Το σαράντα πέντε τοις εκατό των εταιρειών δηλώνει ότι οι πιο βιώσιμες λύσεις είναι πολύ περίπλοκες για να ενσωματωθούν στην καθημερινότητα των δραστηριοτήτων τους. Ωστόσο, οι μεταφορείς αναγνωρίζουν τη δύναμη της ευφυΐας δεδομένων. Το 54% των διαχειριστών στόλων χρησιμοποιούν πλέον τηλεματικές λύσεις για τη βελτίωση της εξοικονόμησης καυσίμων και τη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Το πλήρες πακέτο της Goodyear, όσον αφορά τα πολυχρηστικά ελαστικά και τις λύσεις διαχείρισης στόλου, μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στις λειτουργίες του στόλου οχημάτων. Το Drive-Over-Reader και το DrivePoint της Goodyear παρέχουν αυτοματοποιημένη ανάλυση ελαστικών σε δευτερόλεπτα, κάθε φορά που ένα όχημα επισκέπτεται την αντιπροσωπεία. Το Goodyear TPMS παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στους διαχειριστές στόλων και επιτρέπει την πλήρη συνδεσιμότητα με το χαρτοφυλάκιο διαχείρισης στόλου οχημάτων FMS (FleetManagementSolutions) της ZF με την επωνυμία Transics, συμπεριλαμβανομένης μιας λύσης back-office που βασίζεται στο χρήση διαδικτύου (TX CONNECT) και ενός portal που παρέχει πληροφορίες για την τεχνική απόδοση και την υγεία των ρυμουλκούμενων οχημάτων (TX TRAILERFIT).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • Τροχαία δυστυχήματα
  • Ακολουθήστε το 4troxoi στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα!

    ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ