top icon
Αγώνες/Διοργανώσεις

Κοινή Υπουργική Απόφαση για την κυκλοφορία των ιστορικών αυτοκινήτων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που έχει ως αντικείμενό της την κυκλοφορία των ιστορικών αυτοκινήτων.

Aντικατάσταση της υπ αριθμόν Α οικ. 55972/3112/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 3641/Β/2017) σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος και ρύθμιση θεμάτων αγωνιστικών οχημάτων.

Οι υπουργοί Οικονομικών-Υποδομών και Μεταφορών έχοντας υπόψη

1. Τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 88 και της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄57). 2. Τις παραγράφους 1 και 2 περ. γ του άρθρου 49 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄57). 3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 4. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει. 5. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». 6. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 7. Την υπ’ αριθ. οικ. 20871/21-03-2017 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». 8. Το άρθρο 49 του ν.4313/2014 (Α’ 261) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». 9. Την υποπαράγραφο Δ.4 της παραγράφου Δ του άρθρου 3ου του ν.4254/2014 (Α’ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις». 10. Την παρ. 9 του άρθρου 49 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις». 11. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄). 12. Τις διατάξεις του αρ. 4 του ν. 2523/1997 (179 Α’ ). 13. Την υπ’ αριθ. ΣΤ/1831/31-01-1978 (Β’72) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών «Περί καθορισμού τρόπου και διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων και των υπ αυτών ρυμουλκούμενων», όπως αυτή ισχύει. 14. Την υπ αριθ. Α οικ. 55972/3112/2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 3641/Β’/ 2017) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α οικ. 61041/5235/2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 3019/ Β’/2013) με θέμα Αντικατάσταση των διατάξεων της περίπτωσης Ε’ της παραγράφου 6 της υπ. αριθμ. ΣΤ/1831/1978 (ΦΕΚ Β’ 72/1978) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών, όπως αυτή ισχύει σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος», όπως αυτή ισχύει. 15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Ειδικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες που χρησιμοποιούνται μόνο για αγώνες ταχύτητος ή δεξιοτεχνίας

1. Ειδικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες που χρησιμοποιούνται μόνο για αγώνες ταχύτητος ή δεξιοτεχνίας δύνανται να κυκλοφορούν, κατά τις εκδηλώσεις τις οργανωμένες σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999), επί οδών ή άλλων δημοσίων και ιδιωτικών χώρων καθώς και κατά τις αναγκαίες προς επισκευή και συντήρηση αυτών μετακινήσεις, βάσει πιστοποιητικού καταχωρήσεως που εκδίδεται από τα νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.) ή τη Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.), κατά περίπτωση, και στα οποία έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη ειδική αθλητική αναγνώριση του ν. 2725/1999. Τα προαναφερόμενα οχήματα οφείλουν να φέρουν κατά τις ανωτέρω εξόδους τους για αγώνες, δοκιμές και μετακινήσεις, χαρακτηριστικές αριθμημένες πινακίδες χορηγούμενες από τα ως άνω νομικά πρόσωπα. 2. Δεν επιτρέπεται η αυτοκίνητη μετακίνηση των αγωνιστικών αυτοκινήτων από και προς τον τόπο των αγώνων ή της επισκευής και συντήρησης αυτών. Για τις προαναφερόμενες μετακινήσεις θα χρησιμοποιούνται φορτηγά ή ρυμουλκούμενα.

Βεβαίωση χαρακτηρισμού–Πιστοποιητικό καταχώρησης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος

1. Ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος καθορίζονται τα οχήματα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις των διεθνών κανονισμών που έχουν θέσει η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.), η Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.) και η Διεθνής Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α.). Καθορίζονται και χαρακτηρίζονται ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος αποκλειστικά από τα νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα την Δ.Ο.Α., τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Α., κατά περίπτωση, βάσει των οικείων διεθνών κανονισμών και με τις διαδικασίες που οι οικείοι κανονισμοί ορίζουν. Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα χορηγούν

Βεβαίωση χαρακτηρισμού του οχήματος ως ιστορικού

ενδιαφέροντος, η οποία φέρει μοναδικό 8ψήφιο τουλάχιστον αλφαριθμητικό συνδυασμό, τα δύο πρώτα ψηφία του οποίου αντιστοιχούν στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα και χορηγούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η Βεβαίωση αυτή περιλαμβάνει τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος, καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. 2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανωτέρω παραγράφου 2, ο ιδιοκτήτης (κύριος) του οχήματος δύναται να προβεί σε εγγραφή του σε οιαδήποτε ελληνική ομοσπονδία ιστορικών οχημάτων της επιλογής του, η οποία του χορηγεί ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα (πινακίδες ή οιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο) και Πιστοποιητικό Καταχώρησης Ιστορικού Οχήματος, το οποίο έχει μοναδικό 8ψήφιο τουλάχιστον αλφαριθμητικό συνδυασμό, τα δύο πρώτα ψηφία του οποίου αντιστοιχούν στην ελληνική ομοσπονδία ιστορικών οχημάτων και χορηγούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το Πιστοποιητικό Καταχώρησης Ιστορικού Οχήματος επανεκδίδεται κάθε δύο (2) έτη, αναγράφει την ημερομηνία έκδοσης και λήξης αυτού και το περιεχόμενό του είναι σύμφωνο προς το Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης. Το ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα δεν υπέχει θέση στοιχείων κυκλοφορίας κατά το άρθρο 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα δε οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος μετέχουν στη δημόσια κυκλοφορία με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για κάθε οδικό όχημα. Σε περίπτωση που το όχημα φέρει τα συμβατικά στοιχεία κυκλοφορίας, τα ως άνω χορηγηθέντα ενάριθμα διακριτικά γνωρίσματα πρέπει να φέρονται σε εμφανές σημείο στον εμπρόσθιο και οπίσθιο ανεμοθώρακα, εφόσον το όχημα πρόκειται να συμμετάσχει σε αγώνες ή εκδηλώσεις νομίμως αδειοδοτημένες. 3. Για τα οχήματα που εισάγονται ή μεταφέρονται από άλλα κράτη μέλη και δεν έχουν ταξινομηθεί στη χώρα μας, η έκδοση της Βεβαίωσης χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος και η χορήγηση Πιστοποιητικού Καταχώρησης Ιστορικού Οχήματος, προϋποθέτει την προσκόμιση του οικείου τελωνειακού παραστατικού. 4. Τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 συμπληρώνουν και αποστέλλουν μηνιαίως σε ηλεκτρονική μορφή τη συγκεντρωτική κατάσταση του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας όπου καταχωρούνται όλα τα στοιχεία (21 πεδία συνολικά) που περιλαμβάνονται στα Πιστοποιητικά Καταχώρησης Ιστορικού Οχήματος του Παραρτήματος Ι που έχουν χορηγήσει συνολικά σε κάθε περίοδο στη Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών και στην Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εν συνεχεία τη διαβιβάζει στις Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας. Τα ανωτέρω στοιχεία οφείλουν να τηρούνται σε βάσεις δεδομένων που οι ίδιοι αυτοί φορείς έχουν αναπτύξει, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων.

Άρθρο 3 Όροι κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

1. Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, εφόσον δεν φέρουν στοιχεία κυκλοφορίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 88 και 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, απαγορεύεται να τίθενται σε δημόσια κυκλοφορία και δύνανται να χρησιμοποιούνται μόνο για αγώνες ή εκδηλώσεις, νομίμως αδειοδοτημένες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κ.Ο.Κ. 2. Επιτρέπεται η κατ εξαίρεση κυκλοφορία τους σε οδούς και χώρους που χρησιμοποιούνται για δημόσια κυκλοφορία, αποκλειστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Για τους σκοπούς της συμμετοχής σε αγώνες και εκδηλώσεις της παραγράφου αυτής, εφόσον ο οδηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά: αα. νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος. ββ. Το Πιστοποιητικό Καταχώρησης Ιστορικού Οχήματος και το ενάριθμο διακριτικό της παρ. 2 του άρθρου 2. γγ. Βεβαίωση του διοργανωτή του αγώνα ή της εκδήλωσης, στην οποία αναγράφεται η απόφαση αδειοδότησης και βεβαιώνεται η ημερομηνία διεξαγωγής και η διάρκειά τους, καθώς και η συμμετοχή του συγκεκριμένου οχήματος σε αυτήν. Η κυκλοφορία του οχήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιτρέπεται για την άπαξ αυτοκίνητη μετακίνηση κατά τις προηγούμενες δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη και κατά την επόμενη μία (1) ημέρα μετά τη λήξη της εκδήλωσης ή του αγώνα από και προς τον τόπο στάθμευσης του οχήματος, όπως προκύπτει από το έγγραφο της ως άνω περ. ββ, και τους χώρους των αγώνων ή εκδηλώσεων. Εάν η μετακίνηση πραγματοποιείται για τη συμμετοχή σε αγώνες- εκδηλώσεις στην αλλοδαπή, οι παραπάνω ημέρες μετακίνησης ισχύουν για την μετάβαση από τον χώρο στάθμευσης του οχήματος προς το σημείο εξόδου από τη Χώρα και από το σημείο εισόδου στη Χώρα προς τον χώρο στάθμευσης του οχήματος. β. Για τους σκοπούς της επισκευής τους, εφόσον ο οδηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά: αα. νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος. ββ. Το Πιστοποιητικό Καταχώρησης Ιστορικού Οχήματος και το ενάριθμο διακριτικό της παρ. 2 του άρθρου 2. γγ. Υπεύθυνη δήλωση του εκμεταλλευτή του συνεργείου οχημάτων εάν είναι φυσικό πρόσωπο ή του νόμιμου εκπροσώπου για την περίπτωση του νομικού προσώπου, με την οποία δηλώνεται ο χρονικός προγραμματισμός συντήρησης ή επισκευής του οχήματος. Η κυκλοφορία του οχήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιτρέπεται: (α) εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου σταθμεύει και φυλάσσεται το όχημα, όπως προκύπτει από το Πιστοποιητικό της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, με εξαίρεση την περιοχή της Αττικής (πλην Π.Ε. Νήσων) όπου η κυκλοφορία επιτρέπεται εντός της οικείας Περιφέρειας, (β) για την αυτοκίνητη μετακίνηση από και προς τον τόπο στάθμευσης του οχήματος και τον χώρο του συνεργείου, και (γ) μόνο κατά την πρώτη Τετάρτη και το τρίτο Σάββατο εκάστου μήνα. Ειδικώς, επιτρέπεται η μετακίνηση του οχήματος από το συνεργείο προς τον χώρο στάθμευσης του οχήματος και κατά την ημέρα εξόδου του οχήματος από το συνεργείο, εφόσον αυτό φέρει επιπλέον ισχύον τιμολόγιο από το οικείο συνεργείο από το οποίο προκύπτει η ημέρα εισόδου και εξόδου του οχήματος από αυτό, σύμφωνα με τα παραπάνω. γ. Για τους σκοπούς της διάνυσης διαδρομών για τη συντήρησή τους, εφόσον ο οδηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά: αα. νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος. ββ. Το Πιστοποιητικό Καταχώρησης Ιστορικού Οχήματος και το ενάριθμο διακριτικό της παρ. 2 του άρθρου 2. Η κυκλοφορία του οχήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιτρέπεται κάθε δεύτερη και τέταρτη ημέρα Κυριακή εκάστου μήνα, εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου σταθμεύει και φυλάσσεται το όχημα, όπως προκύπτει από το σχετικό Πιστοποιητικό Καταχώρησης Ιστορικού Οχήματος, με εξαίρεση την περιοχή της Αττικής (πλην Π.Ε. Νήσων), όπου η κυκλοφορία επιτρέπεται εντός της οικείας Περιφέρειας.

Άρθρο 4

Διαδικασία επανεξέτασης οχημάτων χαρακτηρισμένων ως ιστορικού ενδιαφέροντος

1. Συστήνεται Επιτροπή αποτελούμενη από: α) Έναν (1) εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί νόμιμα στην Ελλάδα τη Δ.Ο.Α. και έναν (1) εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί νόμιμα στην Ελλάδα τη Δ.Ο.Π.Α., με τους αναπληρωτές τους, για την περίπτωση επιβατικού αυτοκίνητου οχήματος ή έναν (1) εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί νόμιμα στην Ελλάδα τη Δ.Ο.Μ., με τον αναπληρωτή του, για την περίπτωση Μοτοσικλέτας, που ορίζονται από τα αρμόδια, κατά περίπτωση, νομικά πρόσωπα. β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. γ) Έναν (1) εκπρόσωπο που ορίζεται από την Ενιαία Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων και Μοτοσυκλετών (Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.), με τον αναπληρωτή του. 2. Έργο της Επιτροπής της παρ. 1 είναι η επανεξέταση, εντός δέκα (10) μηνών από τη συγκρότηση αυτής, του χαρακτηρισμού ως ιστορικού ενδιαφέροντος των οχημάτων με έτος πρώτης ταξινόμησης (κυκλοφορίας) από το 1970 και μετέπειτα που έχουν χαρακτηριστεί και καθοριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος, με βάση προγενέστερες διατάξεις, και η διατύπωση σχετικής εισήγησης. Έως την επανεξέταση του χαρακτηρισμού τους ως ιστορικού ενδιαφέροντος από την Επιτροπή του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία τους για τους σκοπούς της παρ. 2 του άρθρου 3. 3.α. Στην περίπτωση που η Επιτροπή διατυπώσει θετική εισήγηση, τότε ο χαρακτηρισμός του οχήματος ως ιστορικού ενδιαφέροντος θεωρείται αποδεκτός και ισχύει η Βεβαίωση χαρακτηρισμού του ως ιστορικού ενδιαφέροντος, η οποία πρέπει να επανεκδοθεί από το φορέα που τη χορήγησε προκειμένου να φέρει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας. Εν συνεχεία, ο φορέας της παρ. 2 του άρθρου 2 που έχει χορηγήσει στο όχημα ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα οφείλει να του χορηγήσει Πιστοποιητικό Καταχώρησης Ιστορικού Οχήματος με τα στοιχεία του Παραρτήματος Ι της παρούσας ώστε να καταστεί δυνατή η κυκλοφορία του κατά τα οριζόμενα της παρ. 2 του άρθρου 3. β. Στην περίπτωση αρνητικής εισήγησης της Επιτροπής, τότε ο χαρακτηρισμός του οχήματος ως ιστορικού ενδιαφέροντος θεωρείται μη αποδεκτός και ο φορέας που χορήγησε τη Βεβαίωση χαρακτηρισμού του ως ιστορικού ενδιαφέροντος, οφείλει να εκδώσει πράξη ακύρωσης αυτής. Η εν λόγω πράξη ακύρωσης, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του οχήματος, που πλέον δεν χαρακτηρίζεται ως ιστορικού ενδιαφέροντος, αποστέλλονται άμεσα, με κάθε πρόσφορο μέσο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, προκειμένου να εξεταστεί η οφειλή τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η αυτοκίνητη μετακίνηση του οχήματος αυτού και ο ιδιοκτήτης του οφείλει να παραδώσει το ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα και το Πιστοποιητικό Καταχώρησης Ιστορικού Οχήματος στον φορέα που του τα χορήγησε. Σε περίπτωση αυτοκίνητης μετακίνησης του οχήματος, επιβάλλονται τα πρόστιμα της παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας. 4. Οχήματα με έτος πρώτης ταξινόμησης (κυκλοφορίας) έως και το 1969, που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος με βάση προγενέστερες διατάξεις, διατηρούν τον σχετικό χαρακτηρισμό. Εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης επανεκδίδεται Βεβαίωση χαρακτηρισμού ως ιστορικού ενδιαφέροντος, από το φορέα που τη χορήγησε, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας ενώ ο φορέας της παρ. 2 του άρθρου 2 που έχει χορηγήσει στο όχημα ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα οφείλει να του χορηγήσει Πιστοποιητικό Καταχώρησης Ιστορικού Οχήματος με τα στοιχεία του Παραρτήματος Ι. 5. Μετά το πέρας του έργου της Επιτροπής του παρόντος άρθρου θα καθοριστεί διαδικασία για τη χορήγηση και τη διάθεση κρατικών πινακίδων οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος που θα κατασκευάζονται με μέριμνα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου οχήματα, που χαρακτηρίζονται ιστορικού ενδιαφέροντος κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του αρ. 2 της παρούσας υπουργικής απόφασης και φέρουν το πιστοποιητικό καταχώρησης της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, να κυκλοφορούν για τους σκοπούς της συμμετοχής σε αγώνες και εκδηλώσεις, της επισκευής και της διάνυσης διαδρομών για τη συντήρησή τους.

Άρθρο 5

Διαδικασία διαγραφής οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

1. Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος δύνανται να διαγράφονται από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4313/2014 (Α’ 261). Για τη διαγραφή του οχήματος ο ιδιοκτήτης του υποβάλλει σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας τα εξής δικαιολογητικά: α. Αίτηση για τη διαγραφή του οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος. β. Στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) του οχήματος. γ. Βεβαίωση χαρακτηρισμού του οχήματος ως ιστορικού ενδιαφέροντος, η οποία χορηγείται από τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2. Για όχημα με έτος πρώτης ταξινόμησης (κυκλοφορίας) έως και το 1969 που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος με βάση προγενέστερες διατάξεις, γίνεται δεκτή η Βεβαίωση χαρακτηρισμού του ως ιστορικού ενδιαφέροντος που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας, ενώ για όχημα με έτος πρώτης ταξινόμησης (κυκλοφορίας) από το 1970 και μετέπειτα, γίνεται δεκτή η Βεβαίωση χαρακτηρισμού του ως ιστορικού ενδιαφέροντος που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3Α του ίδιου ως άνω άρθρου. δ. Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Καταχώρησης Ιστορικού Οχήματος όπου εμφαίνεται το ενάριθμο διακριτικό που έχει χορηγηθεί κατά την παρ. 2 του άρθρου 2. ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας, εκδοθείσα από την αρμόδια Φορολογική Αρχή. Η βεβαίωση της περίπτωσης αυτής δεν απαιτείται αν πραγματοποιείται, μεταξύ των συναρμόδιων Υπηρεσιών, διασταύρωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας με ηλεκτρονικά μέσα. στ. Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου στην περίπτωση 4 της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του π.δ. 116/2004 (Α’ 81), όπως ισχύει, τέλους διαγραφής. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών προβαίνει στη διαγραφή του οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών –διαδικασία η οποία καταγράφεται στο Μητρώο και στη χορήγηση στον αιτούντα βεβαίωσης διαγραφής. 2. Η διαδικασία διαγραφής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται κατ’ αναλογία και για τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, εφόσον αυτά είναι επισήμως χαρακτηρισμένα ως τέτοια. 3. Προκειμένου περί οχημάτων τελούντων σε καθεστώς φορολογικής ακινησίας, και τα οποία πρόκειται να διαγραφούν δυνάμει της παρούσας, ισχύει αναλογικά η υποπαράγραφος Δ.4 της παραγράφου Δ του άρθρου 3 του ν. 4254/2014 (Α’ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 6

Διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις

1. Σε περίπτωση θέσης των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος σε δημόσια κυκλοφορία, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ (€) στον ιδιοκτήτη του οχήματος και πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ (€) στον οδηγό του οχήματος εφόσον πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο. 2. Σε περίπτωση αυτοκίνητης μετακίνησης των οχημάτων για τα οποία ο χαρακτηρισμός τους ως ιστορικού ενδιαφέροντος έχει κριθεί μη αποδεκτός από την Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 4 της παρούσας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ (€) στον ιδιοκτήτη του οχήματος και πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ (€) στον οδηγό του οχήματος εφόσον πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο. 3. Σε περίπτωση χρήσης των χαρακτηρισθέντων ως ιστορικού ενδιαφέροντος οχημάτων σε αγώνες ή εκδηλώσεις της παρούσας άνευ του απαραίτητου ενάριθμου διακριτικού γνωρίσματος, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ (€). 4. Για τα οχήματα που καταληφθούν να κυκλοφορούν, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας, ενημερώνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εφόσον είναι σε ακινησία, επιβάλλονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας καθώς και το αντίστοιχο αυτοτελές πρόστιμο μη καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α’) καθώς και το πρόστιμο του αρ. 4 του ν. 2523/1997. 5. Ως όργανα ελέγχου των ως άνω παραβάσεων και επιβολής των σχετικών κυρώσεων ορίζονται –κατ αναλογία – τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του ν.3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων − Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α’49).

Άρθρο 7

Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα ακόλουθα Παραρτήματα I και II.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Πιστοποιητικό Καταχώρησης Ιστορικού Οχήματος

Α. Το πιστοποιητικό καταχώρησης ιστορικού οχήματος ανανεώνεται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ετών, το αργότερο, από την αρχική χορήγησή του ή την προηγούμενη ανανέωση. Β. Πιστοποιητικό καταχώρησης ιστορικού οχήματος που έχει εκδοθεί πριν την έναρξη εφαρμογής της παρούσας απόφασης, ανανεώνεται υποχρεωτικά το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Γ. Το πιστοποιητικό καταχώρησης ιστορικού οχήματος αναγράφει την επωνυμία του φορέα χορήγησης και περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τα εξής στοιχεία, τα οποία τηρούνται σε βάση δεδομένων που έχει αναπτύξει ο φορέας χορήγησης: 1. Μοναδικό 8ψήφιο τουλάχιστον αλφαριθμητικό συνδυασμό, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 της παρούσας 2. Ημερομηνία έκδοσης Πιστοποιητικού 3. Ημερομηνία λήξης ισχύος Πιστοποιητικού Ως προς το όχημα: 4. Φορέα χορήγησης Βεβαίωσης χαρακτηρισμού του οχήματος ως ιστορικού ενδιαφέροντος 5. Ημερομηνία χορήγησης Βεβαίωσης 6. Μοναδικό 8ψήφιο τουλάχιστον αλφαριθμητικό συνδυασμό Βεβαίωσης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 της παρούσας 7. Ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα. 8. Αριθμό κυκλοφορίας οχήματος (εφόσον αυτό είναι ενεργό στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών) 9. Εργοστάσιο κατασκευής 10. Τύπο του οχήματος 11. Χώρα κατασκευής 12. Αριθμό πλαισίου 13. Κυλινδρισμό κινητήρα 14. Έτος πρώτης ταξινόμησης (κυκλοφορίας) του οχήματος 15. Χώρο στάθμευσης οχήματος (Πόλη, οδό, αριθμό) 16. Πρόσφατη ευκρινή έγχρωμη φωτογραφία του οχήματος (της τελευταίας διετίας) Ως προς τον ιδιοκτήτη: 17. Ονοματεπώνυμο 18. Πατρώνυμο 19. Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 20. Διεύθυνση κατοικίας ιδιοκτήτη (Πόλη, οδό, αριθμό) 21. Αριθμό φορολογικού μητρώου

Άρθρο 8 – Ισχύς

Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης καταργείται η περίπτωση Ε’ της παραγράφου 6 της υπ’ αριθμ. ΣΤ/1831/1978 (Β’ 72) υπουργικής απόφασης και η υπ’ αριθ. Α οικ. 55972-3112/2017 (Β’ 3641) κοινής υπουργικής απόφασης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2019. Οι Υπουργοί Οικονομικών Υποδομών και Μεταφορών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ακολουθήστε το 4troxoi στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα!

ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ