top icon
Επικαιρότητα

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το πρόγραμμα «e-Αστυπάλαια»

Στην προκήρυξη του προγράμματος «e-Astypalea» προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την απόφαση να δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αποδέκτες και δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού και οι επιχειρήσεις που διατηρούν έδρα ή και υποκατάστημα στη νήσο Αστυπάλαια, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στην προκήρυξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής σε ό,τι αφορά την αγορά αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος περιλαμβανομένων δικύκλων, τρικύκλων, ποδηλάτων όσο και την αγορά φορτιστή για οικιακή χρήση, αλλά και για χρήση από επιχειρήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ ΕΔΩ

Κατηγορία Α (Φυσικά πρόσωπα):
Για ηλεκτρικά οχήματα με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €) το οικολογικό bonus ανέρχεται:
I) σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000€).
ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τις τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000 €).
ΙΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ (800 €).
ΙV) Η απόσυρση οχήματος ή δικύκλου/τρικύκλου (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ίσο με τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €) και οκτακόσια ευρώ (800 €) αντίστοιχα και είναι προαιρετική.
V) Η αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €) και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των πεντακοσίων ευρώ (500 €) προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ.

Επιπλέον,
– Ειδικά για τις κατηγορίες ΑμεΑ ή/και οικογενειών με τέσσερα (4) και άνω εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €) ανά κατηγορία στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ και κατά πεντακόσια ευρώ (500 €) για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας ή ηλεκτρικού ποδηλάτου (για τις κατηγορίες οχημάτων βλ. παρακάτω άρθρο 8), με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.
– Ειδικά για τις κατηγορίες των οικογενειών με τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ και κατά πεντακόσια ευρώ (500 €) για αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας L, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Η προσαύξηση θα δίδεται μετά από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την επαλήθευση του αριθμού των εξαρτώμενων μελών (Πίνακας 8 του εντύπου Ε1 «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος τελευταίας φορολογικής χρήσης») με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά κριτήρια, η συνολική επιδότηση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό της καθαρής αξίας (Λ.Τ.Π.Φ.) του οχήματος.

Κατηγορία Β (ΕΔΧ ΤΑΞΙ):
Για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €), το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000 €) και τις είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (22.500 €), αθροίζοντας το ποσό της υποχρεωτικής απόσυρσης παλαιού οχήματος ύψους τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500 €).

Η αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €) και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των πεντακοσίων ευρώ (500 €) προ Φ.Π.Α., το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ Φ.Π.Α.

Σημειώνεται ότι η αντικατάσταση, οριστική διαγραφή και καταστροφή οχήματος Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ είναι υποχρεωτική. Ειδικότερα, για την περίπτωση που η ιδιοκτησία της άδειας Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ είναι ατομική, ήτοι υφίσταται μονα#δικός κύριος Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ με 100% κυριότητα, και τεκμηριώνεται ότι ο κάτοχος υπάγεται στην κατηγορία των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) ή και οικογενειών με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €) ανά κατηγορία στο ποσό του οικολογικού bonus, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις συγκεκριμένες κατηγορίες.
Ειδικότερα, για την κατηγορία των οικογενειών με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, η προσαύξηση θα δίδεται μετά από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την επαλήθευση του αριθμού
των εξαρτώμενων μελών (Πίνακας 8 του εντύπου Ε1 «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος τελευταίας φορολογικής χρήσης») με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Κατηγορία Γ (Επιχειρήσεις):
Ι) Για αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά και επαγγελματικά επιβατικά ή φορτηγά οχήματα με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €), το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000 €).
ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τις τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000 €).
ΙΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ (800 €).
ΙV) Η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο για εγκατάσταση και χρήση σε χώρους στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση, επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους τετρακοσίων ευρώ (400 €) και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των τετρακοσίων ευρώ (400 €) προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ. Η δυνατότητα επιδότησης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ισχύει με τον ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης να ισούται με το συνολικό αριθμό αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων.

Ακολουθήστε το 4troxoi στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα!

ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ