Ράλλυ σπριντ Μπράλου (Περιφερειακό Κύπελο Ν. Ελλάδος)

Ράλλυ σπριντ Μπράλου (Περιφερειακό Κύπελο Ν. Ελλάδος)