Ανάβαση Ριτσώνας (Πρωτάθλημα Αναβάσεων & Ιστορικών)

Ανάβαση Ριτσώνας (Πρωτάθλημα Αναβάσεων & Ιστορικών)