Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες είναι κατά τη γνώμη σας η αιτία των τροχαίων ατυχημάτων;

Η ελλιπής εκπαίδευση των οδηγών
60% (825 ψήφοι)
Η επιθετική οδήγηση
18% (244 ψήφοι)
Η αποσπασματική αστυνόμευση για την τήρηση του ΚΟΚ
9% (131 ψήφοι)
Η κατάσταση των δρόμων
4% (52 ψήφοι)
Η κατάσταση των οχημάτων
2% (24 ψήφοι)
Η υπερβολική ταχύτητα για τα δεδομένα της κίνησης
8% (109 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 1385