Αποτελέσματα

Λεωνίδας Κύρκος
39% (1589 ψήφοι)
“Ιαβέρης”
23% (941 ψήφοι)
“Τζίγγερ”
9% (364 ψήφοι)
Γιάννης Παπαδημητρίου
8% (319 ψήφοι)
Γιώργος Μοσχούς
5% (213 ψήφοι)
Άρης Βωβός
4% (182 ψήφοι)
“Σιρόκο”
4% (158 ψήφοι)
Πάνος Χατζητσοπάνης
3% (125 ψήφοι)
Λάμπρος Αθανασούλας
2% (99 ψήφοι)
Γάκης Καλεμτζάκης
1% (49 ψήφοι)
Γιώργος Ραπτόπουλος
1% (38 ψήφοι)
Total votes: 4077
Ψηφοφορία

 

Κατηγορία άρθρου