Δημήτρης Κορρές

ΥΠΑΡΧΟΥΝ πράγματα που οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν πως είναι απλώς αδύνατο να πραγματοποιηθούν. Ο Δημήτρης Κορρές, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, ασχολείται ακριβώς με τέτοιες προκλήσεις, φέρνοντας εις πέρας εγχειρήματα με εξαιρετικά υψηλό βαθμό δυσκολίας. Από τη μεταφορά ολόκληρων κτιρίων μέχρι τη δημιουργία ενός αυτοκινήτου που ξεφεύγει από ό,τι άλλο έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα, συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά των κορυφαίων εξειδικευμένων κατασκευών για δρόμο, χώμα αλλά και σκληρές εκτός δρόμου επιφάνειες.

 

Κατηγορία άρθρου