Χωρίς σηματοδότες για λίγες εβδομάδες, λόγω εργασιών συντήρησης

Σε όλο αυτό το διάστημα, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στους δρόμους που επηρεάζονται, θα πραγματοποιείται από τροχονόμους. Συστήνεται στους οδηγούς των οχημάτων να είναι πολύ προσεκτικοί κατά το πέρασμά τους από τα σημεία των εργασιών και να συμμορφώνονται χωρίς δεύτερη σκέψη με τις υποδείξεις και τα σήματα των ρυθμιστών Τροχονόμων. Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, θα λάβουν χώρα εργασίες ολικής αντικατάστασης του συνόλου των ιστών (απλών και συμβατικών) και των σηματοδοτών, στους κάτωθι κόμβους:

 

Κατηγορία άρθρου